Til indhold

Scient’er for grøn omstilling af samfundet

wind

Vi er et netværk for naturvidenskabeligt uddannede der arbejder med og/eller interesserer os for den grønne omstilling. Netværket favner alle naturvidenskabelige akademikere, både studerende og kandidater, der ønsker at bidrage med deres faglighed til en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed ver 2.0

I netværket, som rummer deltagere fra både private og offentlige arbejdspladser, arbejder vi med begrebet bæredygtighed. Vores ambition er at tage fat på den anden side af de grønne skåltaler, som bekræfter at bæredygtighed er godt, men ikke nødvendigvis gør en forskel, der kan mærkes. Vi vil diskutere de mange valg, der skal træffes, for at vi kan komme en reel bæredygtighed nærmere på det grønne område.

Vi vil bl.a. tage udgangspunkt i FN verdensmålene på de grønne områder og definere, hvad bæredygtighed indebærer og herunder hvordan forskellige miljø-, natur og klimamæssige målsætninger kan vejes op mod hinanden. Derudover vil vi gerne diskutere prissætning af natur og miljø med henblik på en mere kvalificeret prioritering af målsætninger og økonomi. Samtidig skal netværket forholde sig til EU’s bæredygtighedsregler, som på mange områder sætter rammen for, hvordan arbejdet med bæredygtighed udmøntes i praksis.

Hvem kan være med?

Du skal have erfaring med den grønne sektor for at være med. Der er to veje ind i netværket:

  • Du arbejder i den grønne sektor, fx med miljøbeskyttelse, ressourcebesparelser eller lign. indenfor den grønne omstilling.
  • Du er ved at være færdiguddannet indenfor for eksempel biologi, geografi, husdyrvidenskab, miljø- og fødevareøkonom eller anden naturvidenskabelig uddannelse, og ønsker at arbejde i den grønne sektor

Hvad skal vi sammen i netværket?

Vi har et fælles fokus på at diskutere relevante problemstillinger/dilemmaer indenfor bæredygtighed, og desuden vil netværket fungere som en ramme for deling af viden og erfaringer, hvor vi primært trækker på hinandens indsigter gennem oplæg og faglige diskussioner.

Udover videndeling om faglighed og brancher vil vi søge at skabe et fortroligt rum, hvor der er plads til karriereovervejelser og intern sparring om også de svære ting på jobbet.

Netværket er landsdækkende og vi aftaler løbende, hvordan vi mødes i en blanding af fysiske og online møder. 

Vil du være med?

Hvis du vil være med, så udfyld formularen herunder, så vender vi tilbage til dig.

Har du spørgsmål, så kontakt DM Netværk.

Konkret viden, relevant kontakter, nysgerrighed, god energi eller lignende.
Dvs, være med til at planlægge møder og kigge på ansøgninger fra potentielle medlemmer og lignende.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik