Til indhold

Netværk kan komme med til DM's kongres 2022

DM Kongres 2019

Som aktivt netværk i DM har I plads på DM’s Kongres i juni 2022. Det betyder, at I kan få viden om og indflydelse på, hvad DM skal arbejde for.

På kongressen 11.-12. juni 2022 skal vi fastlægge DM’s overordnede politiske profil, princip- og arbejdsprogram og den overordnede økonomiske ramme.

Det kan jeres netværk få indflydelse på. 

Hvordan kommer I med?

Nu kan du tilmelde dig kongres 2022. Fristen for netværksmedlemmer er 4. februar 2022.

DM's Hovedbestyrelse besluttede i oktober 2021 følgende kriterier for fordelingen af delegeretpladser til DM's netværk:

 • Op til 20 procent af de 300 delegeretpladser på kongres 2022 tildeles DM’s aktive netværk. Et aktivt netværk betyder, at der i netværket har været afholdt mødeaktiviteter eller lignende for netværkets medlemmer i løbet af sidste kvartal af 2021.
 • Sekretariatet fordeler pladserne i runder, så der i første runde tildeles ”førstemanda-ter”, derefter ”andenmandater” osv. I første runde tildeles alle aktive netværk pr. 1. januar i kongresåret én delegeret.
 • Resterende delegeretpladser fordeles, så vidt det er muligt ligeligt mellem de netværk, der ønsker flere pladser end én.
 • Hvis der er flere netværk, der ønsker flere delegeretpladser, end der er overskydende pladser, trækkes der lod indtil alle pladser er fordelt – dog i runder således, at pladserne fordeles så ligeligt som muligt. Dvs. at intet netværk kan opnå 3 pladser, mens et andet netværk, der også ønskede flere pladser end 1, kun får 1 plads.
 • Hvis der er flere aktive netværk end der er kongrespladser, har sekretariatet mandat til at udvælge, hvilke netværk der får en plads ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:
  • antal medlemmer i netværket
  • aktivitetsniveau
  • netværkets levealder

Som aktivt netværk har I altså mindst en plads på kongressen til sommer. "Aktivt" betyder, at der skal være aktiviteter i jeres netværk i sidste kvartal af 2021. 

Om DM's kongres

Der er kongres hvert tredje år. Sidst var i 2019. Der blev lavet en lille film fra kongres 2019 og Akademikerbladet lavede denne reportage

Næste DM kongres er 11.-12. juni 2022 i København. Du kan finde program og mere information her

Kongressen er foreningens øverste politiske myndighed og består af 300 delegerede. Kongressen samles hvert tredje år og fastlægger DM’s overordnede politiske profil, principprogram og arbejdsprogram, den overordnede økonomiske ramme, resolutioner og politiske udtalelser og større organisatoriske ændringer.

Og alt dette kan jeres netværk få indflydelse på. 

Spørgsmål?

Har I spørgsmål om kongres 2022 og om jeres netværks deltagelse, så skriv til os i DM Netværk.