Til indhold

Årsmøde 2022

Foreløbig dagsorden til generalforsamling 2022

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning om netværkets virksomhed, herunder aktivitetspuljen og rejsefonden i det forløbne år.
  4. Aflæggelse af de reviderede regnskaber.
  5. Behandling af fremsatte forslag.
  6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af eventuelt kontingent.
  7. Valg af formand.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9.  Valg af revisorer.
  10. Eventuelt.

Kl. 19.00 er der middag og efterfølgende fest.

Forslag der ønskes behandlet, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før Generalforsamlingen til dff@ja.dk

Tilmelding til arrangementet foretages i BIO's arrangementskalender.