Til indhold

Audiologisk, Audiologopædisk & Logopædisk (AAL) Fagligt Netværk

Kvinde der lytter
© Unsplash

Et netværk med fokus på at styrke det faglige samarbejde blandt AAL-medarbejdere på sygehuse og andre offentlige enheder i hele landet.

Hvorfor Audiologisk, Audiologopædisk & Logopædisk (AAL) Fagligt Netværk?

Netværket skal bruges til at generere viden om det audiologiske, audiologopædiske eller logopædiske arbejde og den faglighed, der knytter sig til området.

Ønsket om dette netværk har været der gennem flere år, fordi vi ønsker at skærpe opmærksomheden på den viden og faglighed, der pt ligger uudforsket. At kaste lys over hvilke tiltag, vi sammen kan foretage for at styrke vores arbejde både teoretisk, metodisk og organisatorisk.

Vi vil udvikle et fagligt stærkt bånd, hvor vi kan støtte hinanden og være med til at udvikle og inspirere vores fælles faglige kompetencer. Ligeledes ønsker vi at afdække løn- og ansættelsesvilkår på området for at få en samlet stærk platform at forhandle ud fra.

Hvem kan være med i netværket?

Netværket er for fagpersoner, som arbejder inden for dette område på en AC-overenskomst. Initiativtagerne til netværket er to engagerede fagpersoner indenfor det audiologopædiske arbejdsliv.

Vil du være med i AAL Fagligt Netværk?

Hvis du vil være med i netværket, skal du udfylde formularen nedenfor. Har du spørgsmål, så skriv til DM Netværk

Løn som audiologopæd

Lønstatistikken for audiologopæder giver dig et statistisk pejlemærke af din løn som audiologopæd, men din faktiske løn afhænger også af dine kvalifikationer, kompetencer og erfaring.

Har du som medlem brug for vejledning om lønforhandling, eller har du spørgsmål om dine løn- og ansættelsesforhold, så ring til DM på telefon 38 15 66 00.

Løn Som Audiologopæd
Beskriv kort dine primære arbejdsopgaver.
Giv tre grunde til, hvorfor du gerne vil være med.
Fx nysgerrighed, stor erfaring, god energi, iderigdom, konktrete forslag til aktiviteter eller emner.


Når du ansøger om en plads i netværket, oplyser du dit navn, e-mail, telefon, fødselsdag, by og uddannelse til DM. Vi giver dine oplysninger til netværkets tovholder som en del af din ansøgning og med det formål at melde dig ind i netværket jf. GDPR art. 6(1)(f) om legitim interesse. Du kan altid anmode os om at slette dine oplysninger igen. Læs mere i DM's privatlivspolitik