Gå til sidens indhold

Leder på forskning og undervisningsområdet

Som leder på forsknings- og undervisningsområdet forhandler du i udgangspunktet selv din løn. Lønrammen og dine vilkår er fastsat centralt, mens fx dine tillæg er individuelle.

Som chef  på forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver du ansat på overenskomstvilkår i det, man kalder klassificerede stillinger.

Aftalerne gælder både for videnskabelige og administrative chefstillinger.

Bemærk, at du også kan blive ansat som chefkonsulent, hvis der er tale om en mindre chefstilling på en forsknings- eller undervisningsinstitution.

Din løn består af en grundløn og tillæg, som du både kan aftale i forbindelse med ansættelsen og ved senere forhandlinger.

Du kan forhandle din løn på baggrund af dine kvalifikationer, erfaringer og resultater. Ud over den faste løn, har du mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Som udgangspunktet forhandler du selv din løn, når du skal ansættes som chef. Forhandlingsresultat bliver herefter sendt til godkendelse hos DM.

Øvrige vilkår

Du kan enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Hvis du bliver ansat på åremålsvilkår, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for åremålstillæg, eventuel tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

Læs mere om åremålsansættelse

Alle de øvrige vilkår, fx opsigelsesvarsel, pension, ferie, barsel og omsorgsdage følger AC-overenskomsten.

Se AC-overenskomsten

Kontakt DM

Husk altid at kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk og få rådgivning før lønforhandlingen. Vi ved, hvordan lønnen typisk ligger inden for de forskellige grupper.

Kontakt DM