Integritet i ledelse

Del artikel:

Hvorfor er ledelsesmæssig integritet vigtig – og hvordan praktiserer du integritet i hverdagen?

Integritet indebærer at en leder lever op til sine værdier og principper i både ord og handling. Integritet kræver, at ledere handler etisk korrekt, også når de står over for vanskelige valg eller situationer, hvor det kan være fristende at gå på kompromis med moralske standarder.

Der er fem gode grunde til, at ledere skal praktisere ledelsesmæssig integritet:

1. Opbygning af tillid

Integritet i ledelsen skaber tillid blandt medarbejdere.  Når ledere handler ærligt og ansvarligt, føler medarbejderne sig mere trygge i deres arbejdsmiljø.

2. Fremme af en stærk virksomhedskultur

Ledere, der viser integritet, definerer en høj etisk standard, som former organisationens kultur. Kulturen vil tilskynde til åbenhed, ærlighed, og retfærdighed i hele organisationen.

3. Bedre beslutninger

Integritet kræver, at ledere tænker over de langsigtede effekter af deres beslutninger og vælger løsninger, der ikke kun er gavnlige for dem selv eller for virksomheden på kort sigt, men som også er bæredygtige og ansvarlige. Dette fører til gennemtænkte og bæredygtige beslutninger, der kan understøtte virksomhedens langsigtede mål og succes

4. Mere attraktive arbejdspladser

Virksomheder, der er kendt for deres integritet og etiske praksis, tiltrækker oftere talentfulde medarbejdere, der værdsætter disse kvaliteter. Medarbejdere ønsker at arbejde for virksomheder, hvor de kan føle stolthed over deres arbejde og deres arbejdsgivers værdier. Integritet i ledelsen hjælper med at tiltrække og fastholde disse medarbejdere, hvilket er essentielt for organisationens vækst og innovation.

5. Styrkelse af virksomhedens omdømme

En ledelse med høj integritet forbedrer også virksomhedens omdømme blandt kunder, investorer og samfundet som helhed. I en tid, hvor interessenter foretrækker virksomheder med stærke sociale og etiske værdier, kan ledelsesmæssig integritet være en afgørende faktor for at opnå konkurrencefordel og sikre virksomhedens levedygtighed.

Hvordan kommer du i gang?

Start med at definere dine og din organisations grundlæggende værdier. Gerne i samarbejde med dine ledelseskollegaer. Din ledelsesmæssige integritet hviler på disse grundlæggende værdier. Brug evt. disse fire spørgsmål til at komme i gang med diskussionen:

  1. Hvad betyder det for os at være en leder med integritet? Hvilke grundlæggende værdier skal vi basere vores ledelse på?
  2. Hvordan sikrer vi, at vores personlige værdier er i overensstemmelse med organisationens værdier? Hvordan håndterer vi situationer, hvor der kan være konflikt mellem de to?
  3. Nævn et eksempel på en situation, hvor du følte, at vores integritet blev testet? Hvordan håndterede du / vi situationen?
  4. Hvordan håndterer vi situationer, hvor kollegaer eller samarbejdspartnere ikke lever op til de etiske standarder, vi har sat?

Når de fælles grundlæggende værdier er på plads, kan I udarbejde og implementere en række dokumenter og organisatoriske greb, som kan rammesætte den ledelsesmæssige integritet. Disse tiltag kan skaleres efter størrelsen på din virksomhed.  Tiltag kan være:

Code of conduct

En code of conduct er en samling retningslinjer, der klart definerer de forventede adfærdsmæssige standarder for alle medarbejdere i en organisation, herunder ledelsen. Den dækker typisk områder som virksomhedsetik, professionel adfærd, konflikthåndtering og respekt for lovgivning.

Whistleblowerordning

Whistleblower-ordninger giver medarbejdere en sikker måde at rapportere ulovlig eller uetisk adfærd på, uden frygt for gengældelse. Disse ordninger er vigtige for at opretholde et etisk arbejdsmiljø, hvor overtrædelser kan rapporteres og adresseres hurtigt og effektivt.

Etik- eller integritetsudvalg

Etabler et dedikeret udvalg, der fokuserer på etiske spørgsmål, politikker og praksis inden for organisationen.

Regelmæssige audits

Evaluerer og sikrer, at organisationens praksis og politikker overholder de etiske standarder.

Træning og Uddannelse

Uddan medarbejdere og ledere i etiske principper og beslutningstagning for at styrke deres evne til at håndtere etiske dilemmaer effektivt.

Led i MUS

Integrer integritet og etik som en del af MUS. Bed medarbejderne vurdere jeres ledelsesmæssige integritet.

Tag det op på møder

Etabler møder, hvor medarbejdere kan give feedback om etik og integritet i organisationen.

Mål din ledelsesmæssige integritet

Ledere kan anvende selvrefleksion og selvvurderingsværktøjer for at bedømme deres egen integritet. Dette kan inkludere spørgeskemaer eller dagbøger, hvor ledere regelmæssigt noterer beslutninger, som involverer etiske dilemmaer, og hvordan de håndterede disse.

Ledere kan også vælge at indsamle feedback fra en række kilder i en 360 graders feedback, herunder fra medarbejdere, kolleger, overordnede, og i nogle tilfælde også kunder. Feedbacken kan fokusere på lederens adfærd og beslutningstagning i forhold til etiske standarder og integritet.

 

Af ledelsesrådgiver Allan J. Christensen, Cambiamento

Læs også om det gode psykiske arbejdsmiljø

Læs også vores guide om hvordan du som leder bidrager til at skabe det gode psykiske arbejdsmiljø

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje