Gode råd til håndtering af langtidssygdom hos dine medarbejdere

Del artikel:

Som leder er det vigtigt, at du håndterer dine medarbejderes sygdom godt. Dine medarbejdere skal være trygge i din ledelse også når de rammes af sygdom. At sikre deres tryghed både fysisk og psykisk er en del af at udøve en bæredygtig ledelse, hvor du både tager ansvar for organisationen og dine medarbejdere.   

Du opbygger trygge rammer og et tillidsforhold til dig, når dine medarbejdere oplever, at der er plads til at tale med dig om sårbare emner.  

Tag fx udgangspunkt i disse råd.  

1. Første samtale i øjenhøjde:  

Når din medarbejder er blevet alvorligt syg, kan vedkommende måske selv være i gang med at bearbejde konstateringen af sygdommen. Det kan betyde, at din medarbejder har svært ved at rumme noget udover det følelsesmæssige og derfor ikke er i stand til at vurdere det praktiske i forbindelse med arbejdet. Derfor er det en god idé at møde den sygemeldte i det dér, hvor vedkommende er. Den første samtale bør derfor omhandle dét, der er vigtigst for medarbejderen lige nu.  

2. Indgå tydelige aftaler

Så snart det er muligt, bør du indgå en aftale om, hvordan jeres fremadrettede kommunikation skal forgå. Det gælder både hyppigheden i opdateringer på medarbejderens helbred og arbejdsevne, og hvem af jer der skal initiere kontakten. snart det er muligt, bør du indgå en aftale om, hvordan jeres fremadrettede kommunikation skal forgå. Det gælder både hyppigheden i opdateringer på medarbejderens helbred og arbejdsevne, og hvem af jer der skal initiere kontakten. 

Herfra er rammesætning afgørende, når der opstår alvorlig sygdom på en arbejdsplads. Alvorlig sygdom kan strække sig over halve og hele år, så der kan være brug for jævnligt at justere på aftalerne. Af hensyn til både kollegerne og den syge selv er der tre ting, som du skal være tydelig omkring for alle: 

  • Arbejdstid: Er den syge medarbejder sygemeldt? Er det en fuldtidssygemelding? Kommer den syge nogle timer om dagen eller to dage om ugen? 
  • Opgaveløsning: Hvad kan og ønsker medarbejderen at påtage sig, og hvilke opgaver skal uddelegeres i en periode eller helt udskydes? 
  • Tilknytning: Hvor meget ønsker medarbejderen at komme på arbejdspladsen? Er det tre timer om dagen, tre dage om ugen eller ét besøg om måneden? Hvis den syge kun kommer sporadisk, er det vigtigt at sætte rammer for besøget. Skal det være til en kop hurtig kaffe i kantinen kun jer to eller et besøg i hele afdelingen? 

3. Kommunikation til teamet  

Det er vigtigt for alle kolleger, at det meldes ud fra start, hvis din medarbejder bliver alvorligt syg. For mange er sygdom en privat ting, og derfor er det din syge medarbejder, der selv bestemmer, hvor meget kollegerne skal have at vide, og om det er dig eller vedkommende selv, der melder det ud. Din medarbejder skal også selv bestemme, om sygdommen er noget, der skal tales om på arbejdspladsen, eller om vedkommende hellere vil være fri.  

Når medarbejderen har besluttet i hvilken udstrækning det skal deles, er det dit ansvar som leder at sætte retningen i afdelingen. Du kan med fordel bidrage til, at det ikke er tabubelagt i afdelingen og påvirke, at der tales respektfuldt og omsorgsfuldt om sygdom generelt.  

4. Giv hinanden plads til at blive forskelligt berørt 

Det er hele teamet, der bliver berørt, når en kollega rammes af alvorlig sygdom. Det er sårbart og hvor mærket dine teammedlemmer bliver, kan heller ikke forudses fra start. Man reagerer forskelligt, og det er ok. Det skal der være rum for.  

Nogle sygemeldte er glade for, at kollegaerne spørger ind til sygdomsforløbet. Andre vil helst bare holde fri fra sygdommen, når de går på arbejde. Nogle har et venskab med den syge kollega, og andre har et mindre tæt kollegialt forhold. Ikke alle kan og skal yde den samme omsorg. Er der kolleger, som er utilpas ved situationen, skal de kunne trække sig. Det kan f.eks. være svært at rumme en syg kollega, hvis man selv har eller har haft sygdom tæt på uden for arbejdspladsen. Som leder har du en opgave i at facilitere, at der er plads til alle og guide kollegaer i, hvordan de skal agere overfor den sygdomsramte på en hensynsfuld måde, uden at de går på kompromis med deres egne grænser.  

  5. Sygdom kan være langvarig

Der bliver brug for at justere på aftalerne hen ad vejen. Både hvad angår det faglige og den berørte medarbejder. Balancen er svær, for der vil også være andre behov end den syges, som arbejdspladsen skal tage hensyn til. Arbejdsopgaver skal fortsat løses, og der skal gives løbende opdateringer til den eller de parter, der har behov for at kende status. Kollegaer kan ligeledes være mere eller mindre påvirket i perioder f.eks. afhængigt af udviklingen i sygdomsforløbet hos den ramte. Som leder skal du derfor kunne justere på den individuelle håndtering af kollegerne. 

Forfattet af Annette Schmidt Højby, Chefkonsulent og Marie Lawætz, Psykolog

Læs også: Sådan griber du den svære samtale an

Her kan du få tips til hvordan du griber en svær medarbejdersituation an i dialogform

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje