Til indhold

Ledernetværk

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

I de to store ledernetværk mødes I fra forskellige ledelsesniveauer og brancher. I disse to netværk arbejder I med forskellige ledelsestemaer, og vi faciliterer viden, inspiration og refleksion med eksempler fra jeres hverdag, så I på den måde får en så praksisnær tilgang til jeres udfordringer som muligt.

Ledernetværket er et tilbud til alle medlemmer af sektoren DM Leder, der arbejder med ledelse og har personaleansvar.

Tilmeld dig ledernetværket

Det er vigtigt, at du har et godt netværk og sparringspartnere, som du også kan trække på mellem netværksmøderne. Passer det dine behov bedre kan du også etablere et undernetværk fx i din branche eller du kan løbende sparre med ledernetværkskollegerne i netværkets LinkedIn gruppe.

Ønsker du i 2022 at starte et branchespecifikt ledernetværk kan du få hjælp til opstarten af DM’s netværkskonsulenter.

Send en mail til netvaerk@dm.dk