Til indhold

Kvinde, tag din taletid

Nanna Vestgård

Det kan være en svær øvelse for kvinder at tage ordet på arbejdspladsen. Forskning viser, at sociale strukturer og skæve opfattelser spænder ben. Bliv her klogere på retoriske faldgruber, kvinder kan lære at aflære.

Når kvinder taler, oplever vi, at de taler i længere tid, end de egentlig gør.

Det er en af de kendsgerninger, retorisk rådgiver Nanna Vestgård har med, når hun forklarer de strukturer, faldgruber og vaner, der spænder ben for, at kvinder og mænd har lige meget taletid.

“Når jeg oplever, at nogle kvinder har udviklet dårlige retoriske vaner, er det fordi, at de både selv og deres medmennesker har en skæv opfattelse af virkeligheden,” forklarer hun.

Her giver hun tre råd til, og hvad du kan gøre for at spotte og modvirke nogle af de vaner:

Tag din tid

Du sidder i et møde. Der er afsat en halv time. Dit oplæg varer et kvarter, men den anden oplægsholder er allerede gået fem minutter over tid.

I stedet for at speedtalke dig gennem dit planlagte oplæg, så fortæl mødedeltagerne, at du holder oplægget næste gang. Dit oplæg er ligeså vigtigt som den andens.

Ved at udskyde oplægget undgår du nemmere at tale hurtigt:

“Når man tager tiden til at tale langsomt, signalerer man, at det, der bliver sagt, er vigtigt. Jo hurtigere, der bliver talt, jo mere signaleres der, at det, der bliver sagt, ikke er vigtigt. Og samtidig bliver dit oplæg dårligere og mere stressende at være publikum til,” siger Nanna Vestgård.

Gode pauser og roligt taletempo er en autoritetsmarkør, der signalerer, at man hviler i at være på. Det kan publikum godt lide, for det gør dem afslappede og klar til at lytte.

Publikum vil gerne ledes

Man skal som kvinde tage begrebet ledelse til sig, og bruge det:

“Du skal lede folk hen til dine pointer. Se derfor dig selv som en leder af situationen i de ti minutter, dit oplæg varer”, siger Nanna Vestgård.

En måde at lede et publikum på er at gøre brug af den såkaldte retoriske vaccine, der forbereder dit publikum på pointer, du ved er upopulære, eller på, hvad du gerne vil have publikum til at gøre. Det kan lyde således:

“Jeg ved, at I har travlt, så tak, fordi I prioriterer at være her. Jeg vil tale 5 minutter, og så vil jeg bede om jeres input.”

Nej, du er ikke for meget!

Nanna Vestgård forklarer, at mange kvinder er bange for enten at være for meget eller for lidt:

“Kvinder bruger meget tid på at sørge for den gode stemning, også når en kollega eller andre afbryder gentagne gange eller taler hen over hovedet på dem. Man skal øve sig i at tage konflikten i stedet for at undgå den”.

Men mange kvinder undskylder deres opførsel i stedet for at tage en potentiel konflikt. Det kan fx være den unge kvindelige kommunikationsrådgiver, der undskylder for antallet af slides i oplægget, inden hun overhovedet er kommet i gang.

Til det har Nanna Vestgård én ting at sige:

“Stop med det! Hvis du starter med at undskylde, forventer folk, at oplægget er dårligt. Det er en undergravelse af din egen autoritet.”