Til indhold

Momentum+

Momentum+ er DM BIO's faglige temamagasin, der profilerer medlemmernes faglighed inden for natur, miljø og fødevarer. Magasinet udkommer fire gange årligt.

Momentum+ er DM BIO's fagtidsskrift. Det henvender sig til beslutningstagere, journalister, praktikere og undervisere på gymnasier og universiteter m.fl., medlemmerne, potentielle medlemmer samt studerende.

Magasinet profilerer DM BIO og medlemmernes faglighed inden for særligt natur, miljø og fødevarer. Det skal være dagsordensættende og formidle viden om aktuelle emner inden for medlemskredsenes faglige ressort.

Momentum+ skal være den platform, der skaber nye relationer og styrker netværksdannelsen på tværs. Magasinet beskæftiger sig med fag- og samfundsaktuelle emner, der også gerne inddrager DM BIO's aktuelle indsatsområder.

Redaktionelle principper

Momentum+ er et temamagasin, der udkommer fire gange årligt. I hvert nummer er der en politisk og en redaktionel leder, der begge forholder sig til bladets emne.

Momentum+ bringer udvalgte, navngivne manuskripter, der indgår i temaets faglige helhed - fortrinsvis tilvejebragt på opfordring fra redaktionen.

Magasinet optager ikke annoncer fra foreninger, organisationer eller andre, der har partipolitisk eller religiøst virke som hovedaktivitet. Ej heller annoncer fra organisationer, der er i direkte konkurrence med DM.

 • Abonnement

  Momentum+ udkommer fire gange om året i marts, juni, september og december.

  Abonnementspriser for 2023 inklusive forsendelse følger herunder.

  Indland

  Momentum+ (4 numre) 320 kr. plus moms

  Udland

  Momentum+ (4 numre) 490 kr.

  Løssalg

  Momentum+ 95 kr.

  Bestilling

  Momentum+
  Peter Bangs Vej 30
  2000 Frederiksberg

  Bestilles via mail: bio@dm.dk

 • Redaktion

  Tage Majland

  Fagredaktør
  tma@dm.dk

  Mikael Bent Hansen

  Temaredaktør
  mbh@dm.dk
  tlf.: 30921518