Til indhold

DM DSL

DSL fortsætter med at være en FH-organisation med alt, hvad det indebærer. Det sker i en konstruktion, hvor underforeningen DM DSL viderefører DSL’s medlemskab i FH.

Alle ca. 1.150 nuværende medlemmer af DSL bliver 1. januar 2023 automatisk tilknyttet DM DSL i kraft af deres uddannelser.

Fem medlemmer af DSL’s nuværende bestyrelse, herunder formand Henrik S. Bach, fortsætter som bestyrelse for underforeningen DM DSL.

Af vedtægterne for DM DSL fremgår det blandt andet, at ”DM DSL har status af underforening til DM, er medlem af hovedorganisationen FH og har følgende formål:

  • at forhandle og indgå overenskomster samt håndtere evt. arbejdskonfliktsituationer på vegne af den afgrænsede gruppe af tilknyttede DM-medlemmer som beskrevet under §3
  • at varetage interesserne for DM-medlemmer med DM DSL-uddannelser (jf. §3) gennem repræsentation på de relevante uddannelser
  • at varetage medlemmernes lokale interesser via DM DSL’s tillidsrepræsentanter
  • at indtræde i de aftaler og forpligtelser, som fagforeningen DSL frem mod 31/12-22 havde fsva. overenskomster, forhandlingsfællesskaber og FH og det, der følger af dette.
  • at have mulighed for at repræsentere DM DSL i en a-kasses politiske organer, hvis denne adskiller sig fra den a-kasse, som DM i øvrigt samarbejder med.”

Egen konfliktfond

DM DSL får samtidig sin egen konfliktfond. I tilfælde af en konflikt på arbejdsmarkedet, der vedrører DM DSL eller DM, vil der være politiske og økonomiske vandtætte skotter mellem medlemmerne af DM DSL og resten af DM’s medlemmer.

Alle er medlem af DM

I det daglige er alle medlemmer af DM DSL medlemmer af DM med samme medlemsrettigheder og samme adgang til sekretariatsbetjening mm.