Til indhold

JA og DSL fusionerer med DM

Fra 1. januar 2023 bliver de tre foreninger DM, JA og DSL fusioneret til en fælles fagforening DM.

Siden 1. januar 2022 har de tre fagforeninger haft fælles sekretariat samt det faglige hjemsted BIO. Nu hvor fusionen er en realitet, vil fællesskabet fra 1. januar 2023 være en af de større fagforeninger i Danmark med over 67.000 medlemmer. Heraf har ca. 12.000 et professionelt afsæt inden for natur, fødevarer, landskab og miljø.

En stærk fagforening med fokus på det grønne

Med det nye fællesskab får du grundlæggende en stærkere fagforening, der har et skarpt fokus på biovidenskab i bredeste forstand. Organisationen vil samtidig levere en markant profilering af fag- og ansættelsesområdet.

Medlemmer med DSL-uddannelser får fremover deres overenskomstinteresser mm. varetaget i underforeningen DM DSL, der bevarer DSL’s medlemskab af hovedorganisationen FH.

Styrket fagforeningsbetjening

Med mere end 40 forhandlingskonsulenter til din rådighed er det let at komme i kontakt med rådgivningen, og specialiseringen af rådgivningen er bedre. Det vil desuden være muligt at gå mere i dybden på de enkelte områder.

Stærk BIO-søjle

BIO danner rammen om et fagligt fællesskab og identitet blandt medlemmerne. BIO indeholder styrkede faglige tilbud, netværk, profilering og fagkommunikation inden for miljø, natur, landskab og fødevarer. Ambitionen er at være dagsordensættende og profilere medlemmernes faglighed og arbejdsfelt.

Arrangementer

Du kan benytte dig af et bredt udbud af arrangementer og tilbud, der tager udgangspunkt i din faglighed og dit ansættelsesområde. Studerende får særlige arrangementer henvendt til dem.

Netværk

Med en fordobling af medlemsgrundlaget på det naturvidenskabelige område er det muligt at danne nye specialiserede netværk, der både kan være geografisk eller fagligt forankrede.

Øget digitalisering

Nye digitale løsninger betyder mere målrettet kommunikation og skræddersyede tilbud til dig - og betjening, når du har brug for det.

Overenskomster, pension og a-kasse

Dine overenskomster, pensionsforhold og a-kasseforhold påvirkes ikke af fusionen.

Vindmølle

Arrangementer

BIO tilbyder spændende arrangementer til grønne fagligheder.

Arrangementer i BIO