Til indhold

DM BIO-udvalgsmedlemmer

Gertrud Knudsen, formand
Formand for DM BIO, områdechef i Vejdirektoratet, cand.agro.
Mail: gekn@dm.dk

Bo Degnbol Nielsen
Formand for Agronomforeningen, selvstændig konsulent inden for fødevarer og landbrug, Cand.agro.

Anna Esbjørn
Programchef, CONCITO, cand.mag. i byantropologi

Karen Timmermann
Professor i biogeokemisk modellering, DTU, ph.d. i miljøbiologi RUC

Sune Bach
Medlem af DM’s hovedbestyrelse og DM Offentligs bestyrelse, biolog i Holbæk Kommune

Lars Delfs Mortensen
Næstformand for DM DSL, ansat i Aalborg Kommune, skov- og landskabsingeniør.

Thorbjørn Vang Søndergaard
Medlem af DM DSL’s bestyrelse, ansat i Vejle Kommune, skov- og landskabsingeniør.

Emil Grøn Rasmussen
Studerer Natur- og Kulturformidling på Skovskolen.

Emil Thomsen
Studerer bioteknologi, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Biologi-bioteknologistuderende.

Marie-Louise Bengtsson
Studerer agrobiologi på Aarhus Universitet, medlem i SJUS-bestyrelsen.