Til indhold

BIO-udvalgsmedlemmer

Fra JA

Gertrud Knudsen, formand 
Formand for JA, cand.agro, områdechef i Vejdirektoratet

Mail: gk@ja.dk

Bo Degnbol Nielsen
Formand for Agronomforeningen, formand for JA’s profileringsudvalg, medlem af JA’s bestyrelse. Cand.agro, selvstændig konsulent inden for fødevarer og landbrug

Patrick O’Neill
Studerer Biologi-bioteknologi, JA-ambassadør- og bestyrelsesmedlem i Foreningen for Biologi-bioteknologistuderende

Fra DM

Anna Esbjørn
Programchef, CONCITO, cand.mag. i byantropologi

Karen Timmermann
Professor i biogeokemisk modellering, DTU, ph.d. miljøbiologi RUC

Sune Bach
Medlem af DM’s hovedbestyrelse og DM Offentligs bestyrelse, biolog i Holbæk Kommune

Fra DSL

Lars Delfs Mortensen
Næstformand for DSL, skov- og landskabsingeniør, Aalborg Kommune

Thorbjørn Vang Søndergaard
Medlem af DSL’s bestyrelse, skov- og landskabsingeniør, Vejle Kommune

Emil Grøn Rasmussen
Studerer Natur- og Kulturformidling på Skovskolen og er medlem af DSL’s studenterråd