Til indhold

DM BIO-årsmøde

Årsmødet sætter retningen for arbejdet i DM BIO. Der er valg til DM BIO-udvalget, og deltagere vil få ny viden og mulighed for at præge arbejdet i det kommende år.

På årsmødet lægges rammerne for det kommende års arbejde. Det er også årsmødet, der vælger fem af BIO-udvalgets medlemmer. Dog ikke i 2022, hvor der ikke er valg til udvalget.

Se DM BIO-udvalgets medlemmer

Du vil være i selskab med en masse andre ”BIO-nørder”, som også synes, det er spændende at planlægge bæredygtige og klimavenlige byområder, udvikle klimavenlige og økonomisk rentable produktionsformer i landbruget, sikre god dyrevelfærd i husdyrbruget, styrke den vilde natur, fremme bæredygtig og klimavenlig adfærd og meget, meget mere.

DM BIO-årsmøde 2022 blev afholdt den 30. september i Kolding.

DM BIO-formand Gertrud Knudsen fortæller om DM BIO's første årsmøde.