Til indhold

Landskabsarkitekt: ”Afsæt hver dag 20 minutter til idéudvikling”

Klaus Hansen Petersen
© Klaus Hansen Petersen
Landskabsarkitekt: ”Afsæt hver dag 20 minutter til idéudvikling”
0:00 0:00
Af Susanne Kragholm, fagskribent, BIO

Klaus Hansen Petersen er oprindelig uddannet produktionsgartner og landskabsarkitekt. Siden januar har han arbejdet som koordinator og sekretariatsleder for LAG-Bornholm – Lokale Aktions Grupper. De hjælper med at udvikle lokalsamfund rundt om i landet.

Som koordinator arbejder Klaus Hansen Petersen med projektsparring for virksomheder og frivillige organisationer, der søger tilskud hos LAG-Bornholm.

Sparringen er typisk inden for de fire indsatsområder; bioøkonomi, oplevelsesøkonomi, sociale mødesteder og det maritime område.

Derudover er han bindeled mellem de forskellige projekttovholdere og Bolig- & Planstyrelsen, der er myndigheden på området. Klaus Hansen Petersen er også involveret i bestyrelsesarbejdet for LAG-Bornholm.

Hvordan er du havnet i netop dette job?

Jeg har tidligere arbejdet som projektkoordinator hos en landboforening med blandt andet større EU-programmer og bestyrelsesarbejde, så jeg har et godt kendskab det lokale samfund. Desuden har jeg også tidligere arbejdet med strategiprocesser med op til 30 interessenter.

Privat har jeg fem børn, der alle er opvokset på Bornholm. Det har medvirket til, at jeg som person er meget lyttende og god til at finde løsninger og kompromisser, der tilgodeser fællesskabet.

Hvad kendetegner for dig en fagligt god dag?

Når jeg kan gøre en forskel for ansøgerne og give dem god kreativ sparring til deres ide, så den står endnu mere knivskarp og mere realistisk at gennemføre. Det er ofte svært for ansøgerne at skrive en god forretningsplan, have styr på økonomi, milepæle i projekterne og etablere samarbejder, der går på tværs af sektorer og geografiske grænser – så det hjælper jeg gerne med.

Er der noget, du er særligt stolt over at have bidraget til?

Jeg har arbejdet med udvikling af en fødevarestrategi for Bornholm, der har bidraget til dannelse af et lokalt partnerskab mellem kommunen og to erhvervsforeninger for at styrke det bornholmske fødevarebrand.

Strategien synliggør, hvordan de tre partnere ønsker at styrke fødevareklyngen og fødevarefortællingen på og om Bornholm. Som et resultat af fødevarestrategien udkommer der i efteråret 2022 en ny bog om Smagen af Bornholm, der sætter ord på, hvordan fødevareproducenter på Bornholm kan arbejde med den lokale terroir.

Desuden er jeg sammen med min kone sprunget ud som iværksætter og som de første i Europa fået sortsrettigheder til en vild persille, som vi har navngivet Ertholm. Dette projekt bidrager til at udbygge smagen af Bornholm – eller det nordiske køkken, om man vil.

Hvor finder du størst faglig inspiration?

Min største inspirationskilde er mit netværk, men særligt blandt øvrige LAG-koordinatorer både i Danmark og Europa. Når man lytter til andre, opstår der hurtigt nye ideer, som man kan lege videre med.

Det kan sammenlignes med at gå til en buffet –så skal man efterfølgende nyde maden og fordøje den.

Har du et godt råd til en kommende kollega?

Afsæt mindst 20 minutter hver dag i din arbejdskalender til ideudvikling, og gå/løb en tur, eller tag meditationspause.
Det bevirker, at man kan arbejde i flere dimensioner, tænke kreativt og fastholde et helikopterperspektiv med revisorblik.

LAG

LAG står for Lokale Aktions Grupper og er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt modtager midler fra EU.

Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

LAG-Bornholm har en årlig pulje på ca. 2,5 mio. kr., der kan uddeles til lokale projekter. De modtager ca. 15 ansøgninger årligt.

En lokal aktionsgruppe kan for eksempel give tilskud til at:

  • starte eller udvikle en lille virksomhed, fx en fødevarevirksomhed
  • styrke lokale råvarer,
  • skabe aktiviteter for turister,
  • udvikle kultur- og fritidstilbud,
  • lave små naturprojekter, som fx vandre- og naturstier.
Klaus Hansen Petersen
© Klaus Hansen Petersen