Til indhold
DM BIO LIVE biodiversitet

Grønbog: Kan naturen få sin egen lov?

I marts 2023 samlede vi forskere, branche- og interesseorganisationer til at debattere en biodiversitetslov ved DM BIO LIVE. Få grønbogen med pointer og gode ideer til løsninger fra dagen.

Hent bogen her
Nåletræer

Flersidige skov fordrer proces med muligheder og barrierer

Processerne og omfanget af, hvordan skovene flersidigt kan afhjælpe klimaforandringer og styrke biodiversitet m.m. afhænger af forvaltning af eksisterende skove og etablering af nye.

Læs mere her
Genteknologiers er på vej til en ny rolle i fremtidens landbrug GMO NGT

Genteknologier får ny rolle i fremtidens landbrug

Et kommende EU-lovforslag vil lemper reglerne for brugen af afgrøder fremavlet med genteknologi. Teknologien spås nemlig at kunne bane vej for et mere bæredygtigt og robust fødevaresystem, .

Bliv klogere på genteknologierne
Knud Tybirk på job

Biolog: ”Vi skal have knækket kurven for klimaudledninger”

Knud Tybirk er biolog og Ph.d. fra Aarhus Universitet. Han arbejder som Senior Innovation Manager i Food & Biocluster Denmark, en klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer.

Læs portrættet her
Sommerfugl

Skovloven kan understøtte nye krav om biodiversitet

Skovloven beskytter fredskovspligtige arealer mod omlægning til anden arealanvendelse end skov og natur – men den beskytter ikke skovene mod skovdrift.

Forstå skovloven
Banedanmark Rødby natur på helt nye arealer, fx på plæner omkring virksomheder og offentlige bygninger eller på banearealer. Her er fem inspirerende løsninger

Kampen for biodiversitet kan starte overraskende steder

Øget opmærksomhed og viden skaber grobund for natur på helt nye arealer, fx på plæner omkring virksomheder og offentlige bygninger. Her er fem inspirerende løsninger.

Læs mere her
Vordingborg - vandhuller

Vordingborg spoler tiden tilbage for at sikre fremtidens natur

De unge fjerner sig fra naturen, og det udfordrer både natur, klima og deres trivsel. Søren Præstholm, leder ved Center for Børn og Natur, bud på, hvordan vi får de unge mere ud i naturen.

Sådan genskabes fortidens vilde natur
Robotten FarmDroid

Teknologi som virkemiddel til reduktion af CO2

Regeringen er fast besluttet på at indføre en CO2-afgift for landbruget. Men vil teknologien medvirke som faktor i en reduktion af emissionernes udledning?

Sådan får teknologien succes
Martin Fischer

Forstkandidat: Måske er det tid til at revidere skovloven?

Martin Fischer arbejder som forstfuldmægtig hos Miljøstyrelsen, Sjælland. Hans enhed er skovlovsmyndighed og har ansvaret for alt fredskov øst for Lillebælt.

Læs portrættet her