Venteliste

Biodiversitet – etablering af biotoper med hjemmehørende plantearter

Del artikel:

Hvilke plantearter er vigtige ved etablering af urteplæner og vilde bede som understøtter høj biodiversitet af insekter og andre dyr?

Hvordan skaffer man egnede frø og småplanter af hjemmehørende arter – kan de opformeres? Hvilke jordbundtyper kan man arbejde med?

Sammen med Hans Henrik Bruun, lektor i økologi og evolution, besøger vi Universitetsparken i København, hvor vi oplever forskellige biotoper i ”Vild Campus”-bedene med græsland, eng, skov og strand.

Hans Henrik viser os rundt og fortæller om hjemmehørende arter, opfor-mering af frø af "vilde" arter og etablering og drift af artsrige habitat-bede.

Underviser

Hans Henrik Bruun er forsker, kendt foredragsholder og underviser i økologi og biologisk mangfoldighed, med særligt fokus på samspil mellem arter i samfund af planter, dyr og svampe.

Hvis vejret viser sig at blive vådt, er der mulighed for at trække i tørvejr indendørs.

Netværket byder på en let bespisning (sandwich/vand) undervejs.

Hvem er vært?

Dansk Hortonomforening
- et netværk i DM Bio

Afbud

Du bedes melde afbud på MitDM senest to dage før arrangementets afholdelse. Ved manglende afbud faktureres et udeblivelsesgebyr på kr. 200 per dag.

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 22. august 2024 17:00 - 19:00
Sted Det gamle indgang til Zoologisk Museum Universitetsparken 15 2100 København Ø
Tilmeldingsfrist 15. august 2024 - kl. 23:30
Afmeldingsfrist 20. august 2024 - kl. 06:00
Medlemspris Gratis
Pris for andre 150 kr.

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje