Beskyttet havnatur i praksis

© Colourbox

Del artikel:

Danmarks havnatur skal beskyttes, men det er lettere sagt end gjort. Lyt med, og hør hvordan vi bedst passer på det blå Danmark

Havets natur har historisk været ganske overset sammenlignet med naturen på land. Heldigvis er der i den seneste tid både kommet et nyt, stort fokus på den danske havnaturs og vores fiskebestandes dårlige tilstand og der tales meget om, hvordan vi får rettet op på det.

Her indgår beskyttede områder som en helt central del af løsningen og vi har nu en målsætning om at 30% af det danske hav skal beskyttes. Men det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilke områder, vi beskytter.

Med eksempler fra nær og fjern vil oplægget kaste lys på, hvordan beskyttede områder fungerer i teori og praksis og hvilke videnskabelige overvejelser, som bør ligge bag udpegning af dem. Vi kommer også ind på, hvordan det ser ud med de beskyttede områder i det danske hav og hvordan det adresserer miljømål i EU’s Natura 2000 direktiver, Havstrategidirektiv m.m. 

Til webinaret vil du få indblik i: 

  • Hvordan man designer beskyttede havnaturområder 
  • Forskellen på beskyttelsesgrader såsom ’beskyttet’ og ’strengt beskyttet’ 
  • Hvad beskyttelse vil betyde for fiskeri, sejlads, dykning m.m.. 

Fremtidens Farvand – Hvordan når vi EU's mål 

Dette webinar er en del af webinarserien Fremtidens Farvand – Hvordan når vi EU’s mål? 

Her bliver vi klogere på, hvad der skal til for at opnå et sundt havmiljø i Danmark og Norden. Dette gælder alt fra hvordan vi beskytter det der er tilbage, genopretter det der er ødelagt, og minimere fremtidig skade.  

Du finder og tilmelder dig det andet webinar i samme serie her: 

  • 10. maj: Naturbaserede Løsninger på Iltsvindskrisen – Lavbundsjord som filter - læs mere her.

Hvem er Thomas Kirk? 

Thomas er biolog fra Københavns Universitet, hvor han skrev speciale om beskyttede områder og koralrevsressourcer i Filippinere. Siden da har han arbejdet fokuseret med emnet i over 10 år på Danmarks Tekniske Universitet og siden 2016 i WWF Verdensnaturfonden, hvor Thomas har det miljøfaglige ansvar for det marine.  

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Du kan melde afbud på Mit DM

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 19. april 2024 08:00 - 09:00
Sted Online
Tilmeldingsfrist 17. april 2024 - kl. 23:30
Medlemspris Gratis
Pris for andre Gratis
}