Naturbaserede løsninger på iltsvindskrisen – Lavbundsjord som filter

Del artikel:

Lavbundsjorde omtales ofte som den store løsning på kvælstofudledningen – men lever virkeligheden op til vores forhåbninger?

De Danske farvande og fjorde bliver i disse dage til økologiske ørkener blandt andet på grund af kvælstofudledningen fra landbruget, der skaber algevækst, som kvæler både flora og fauna.

Lavbundsjorde bliver ofte omtalt som løsningen på dette store problem, idet lavbundsjorde – våde, kystnære arealer – kan skabe en buffer-zone mellem landbrugsarealer og havnaturen, og kan filtrere meget af kvælstoffet fra, så det aldrig når havet, hvor det kan gøre skade. Regeringen afsatte i 2023 over 600 mio. kr. til udtagning af lavbundsjorde.

På dette webinar vil vi blive klogere på, hvordan lavbundsjorde fungerer som  filtre, hvor stort potentialet er, hvordan man udnytter potentialet bedst, og hvilke faldgruber og fejl der nemt begås, når man udvælger og udvikler lavbundsjorde.

Til webinaret vil du få indblik i:

  • Hvordan fungerer en lavbundsjord som filter ift. Kvælstof,
    fosfor og lignende
  • Hvordan bruger man lavbundsjorde bedst 
  • Hvad er faldgruberne, når man udtager lavbundsjorde 
  • Hvor vådlægger man bedst vådområder, der skal fjerne
    kvælstof og kan man gøre mere, end man gør i dag for at
    sætte skub i genskabelsen af vådområde.

Fremtidens Farvand – Hvordan når vi EU's mål

Dette webinar er en del af webinarserien Fremtidens Farvand – Hvordan når vi EU’s mål?

Her bliver vi klogere på, hvad der skal til for at opnå et sundt
havmiljø i Danmark og Norden. Dette gælder alt fra, hvordan vi
beskytter det, der er tilbage, genopretter det der er ødelagt og
minimere fremtidig skade.

Du finder og tilmelder dig de andre webinarer i samme serie her:

Hvem er Carl Christian Hoffmann

Carl Christian Hoffmann, seniorforsker, PhD, Institut for Ecoscience,
Århus Universitet.

Carl arbejder med restaurering af vådområder med fokus på de
hydrologiske og biogeokemiske processer. Vådlægning af drænede
og grøftede vådområder giver en række udfordringer i form af
negative sideeffekter, som er vigtige at adressere, hvis man vil have
det optimale ud af de genskabte vådområder.

I hans forskningsgruppe arbejder de med tiltag til at reducere tab af
fosfor og emission af metan fra vådområder, der har været i omdrift,
og det er fjernelse af næringsrig topjord, udpining af jorden via høst
af biomasse, simple sandfiltre til at opfange fosfat samt langsom
vådlægning.

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage, vil vi gerne have dit afbud så hurtigt som muligt, og senest dagen før arrangementet. Dette er af hensyn til planlægning og så en anden kan få glæde af din plads.

Du kan melde afbud på Mit DM

Hvem er DM BIO?

DM BIO er et fagligt fællesskab, der vil udvide din horisont og inspirere til, at grønne fagligheder samles, vidensdeler og debatterer det, der rører sig. Fra natur, klima, miljø og bæredygtighed til by- og arealplanlægning, teknologi og fødevarer. DM BIO er et resultat af fusionen mellem DM, JA og DSL, som har samlet kræfterne for at bidrage til at forme fremtidens arbejdsmarked med viden i fokus.

Læs mere om DM BIO

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Praktiske oplysninger

Tidspunkt 10. maj 2024 08:00 - 09:00
Sted Online
Tilmeldingsfrist 8. maj 2024 - kl. 23:30
Medlemspris Gratis
Pris for andre Gratis
}