Gå til sidens indhold

Valg i DM

Valget til Hovedbestyrelsen, sektorer og landsklubber er afsluttet, og mandaterne er blevet fordelt. Læs her, hvem der fra 1. januar 2019 udgør den politiske ledelse af DM.

Valget er afsluttet

Det var muligt at stemme fra den 22. oktober og frem til den 7. november.

Valgprotokol

Valgprotokollen vedrører de valg, der er blevet afholdt under valgkomitéens opsyn i efteråret 2018. Det drejer sig om følgende valg:

 • Formandsvalg
 • Valg til hovedbestyrelsen i DM Offentlig
 • Valg til hovedbestyrelsen i DM Viden
 • Valg til hovedbestyrelsen i DM Privat
 • Valg til hovedbestyrelsen i DM Ledere
 • Valg til hovedbestyrelsen i DM Studerende
 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Offentlig
 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Privat
 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Ledere
 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Studerende
 • Valg til Landsklubben for selvstændige og freelancere
 • Valg til Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier
 • Valg til bestyrelsen for Pensionistsektionen

Udfor de enkelte kandidaters navne ved de respektive valg findes betegnelserne ”V” og ”S”. ”V1” betyder, at den pågældende kandidat er valgt som første kandidat på listen, ”V2” som anden kandidat og så fremdeles. "S1" betyder, at vedkommende er første suppleant, ”S2” anden suppleant og så fremdeles.

Kolonnerne med tal viser kandidatens personlige stemmer (første kolonne) og – i de tilfælde hvor det er relevant – kandidatens samlede antal stemmer efter fordelingen af listestemmer (anden kolonne). Fordelingen af listestemmer er sket i henhold til de kommunale valgregler. Begrebet ”fordelingstal” angiver det antal stemmer, der skal til for at opnå et mandat på en given liste.

I tilfælde af stemmelighed mellem to kandidater på samme liste har valgkomitéen afgjort deres indbyrdes placering ved lodtrækning.

Valg af formand

Formandsvalget er afgjort ved fredsvalg. Camilla Gregersen er således fortsat formand for DM fra 1. januar 2019 og tre år frem. 

Den nye hovedbestyrelse per 1. januar 2019

 • Anders Christian Rasmussen
 • Anders Henning Simonsen
 • Andreas Bech
 • Anna Petrea Thomsen
 • Anne Bisgaard Pors
 • Bjarke Friborg
 • Camilla Gregersen
 • Claudia Hage
 • Dorthe Carina Friis Petersen
 • Emil Hee Stenstrup
 • Erik S. Christensen
 • Gregers Pedersen
 • Helle Idland
 • Janne Gleerup
 • Julia Bjerre Hunt
 • Lotte Bjerrum Køie
 • Mette Sejerup Rasmussen
 • Nina Louise Hallgren
 • Olav Wedege Bertelsen
 • Ronja Rosa Ravnskov
 • Sine Jensen
 • Thomas Vils Pedersen
 • Tommy Dalegaard Madsen

Stemmetal og mandatfordeling fremgår af valgprotokollen.

Download valgprotokol

 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Offentlig

  Til sektorbestyrelsen for DM Offentlig vælges op til 16 bestyrelsesmedlemmer og op til otte suppleanter

  Afgjort ved fredsvalg

  De Offentlige

   
  Anne Bisgaard Pors V1
  Anders Christian Rasmussen V2
  Andreas Bech V3
  Mette Sejerup V4
  Gregers Petersen V5
  Dorthe Carina Friis Pedersen V6
  Mia Vinkelman V7
  Elisabeth Rafael Kreutzfeldt V8
  Sune Bach V9
  Karina Heuer Bach V10
  Carsten Jensen V11
  Tina Nørgaard Andersen V12
  Emma Teresa Nielsen V13
  Kristina Wagner Røjen V14
  Nynne Meyn Christensen V15
  Henrik Tarp Bang V16
  Else Thousig S1
  Nikolaj Rostgaard S2
  Margit Johansen S3
  Karen Sørensen S4
  Viktor Harder S5
  Karin Bente Hjortshøj Pedersen S6
  Carsten Lauge Pedersen S7
 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Privat og selvstændige

  Til sektorbestyrelsen for DM Privat og selvstændige vælges 15 medlemmer og op til otte suppleanter. Sektorens seks medlemmer af hovedbestyrelsen samt førstesuppleanten for disse er fødte medlemmer af sektorbestyrelsen (i oversigten markeret med ”VX”). Desuden udpeges ét af sektorbestyrelsens medlemmer af Landsklubben for Selvstændige og Freelancere. Til fordeling var derfor otte pladser i sektorbestyrelsen samt otte suppleantpladser.

  Da opstillingsformen for listen var sideordnet, er der ikke sket fordeling af listestemmer.

  Resultat

  DM Privat og Selvstændiges fællesliste, sideordnet opstilling, 110 listestemmer.

  DM Privat og Selvstændiges fællesliste, sideordnet opstilling

    110 listestemmer
  Julia Bjerre Hunt VX 61
  Anne-Marie Borritz V6 18
  Pernille Grue S3 11
  Sine Jensen VX 45
  Bjarke Friborg VX 47
  Tayo Lil Andreasen S1 13
  Helle Idland VX 53
  Lotte Bjerrum Køie VX 77
  Kristian Bruun Andersen V2 35
  Christina Maria Wodtke S5 9
  Anne Helbo Jespersen S2 11
  Ronja Mannov Olesen V4 20
  Anne Bøgh Fangel S4 11
  Jan Nejdl Rasmussen S8 4
  Karina Willumsen V7 16
  Fatma Tounsi V3 33
  Rune Skov Fey VX 15
  Claudia Hage VX 33
  Eva Trein Nielsen S7 6
  Lars Trudsø V1 48
  Troels Juel V5 19
  Taina Hvidlykke S6 8
  Lea Brith Grummisgaard Friedberg V8 15

  Grundet stemmelighed har valgkomitéen trukket lod mellem Pernille Grue, Anne Bøgh Fangel og Anne Helbo Jespersen om placering på listen.

 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Ledere

  Sektorbestyrelsen for DM Ledere består af op til ti medlemmer.

  Da opstillingsformen for listen var sideordnet, er der ikke sket fordeling af listestemmer.

  Resultat

  DM Leder, sideordnet   9 listestemmer
  Nina Louise Hallgren V1 39
  Bo Vestergård Madsen V5 9
  Kirse Junge-Stevnsborg V3 12
  Katrine Louise Nygaard Hansen V4 11
  Lene M. Krabbesmark V2 17
  Katrine Bærentzen V8 7
  Birgith Sloth V7 7
  Anne-Mette Wehmüller V6 7
  Gitte Bruun Jensen V9 5
  Benedicte Christiansen S1 3
  Nadia Bech Koppel 10 5

  Grundet stemmelighed har valgkomitéen trukket lod mellem Birgith Sloth, Anne-Mette Wehmüller og Katrine Bærentzen samt mellem Nadia Bech Koppel og Gitte Bruun Jensen om placering på listen.

 • Valg til sektorbestyrelsen for DM Studerende

  Sektorbestyrelsen for DM Studerende består af op til 11 medlemmer og op til fire suppleanter. Sektorens tre medlemmer af hovedbestyrelsen (i listen markeret med ”VX”) er fødte medlemmer af sektorbestyrelsen. Der var derfor otte pladser i sektorbestyrelsen til fordeling.

  Resultat

  DM Studerendes fællesliste, sideordnet opstilling   6 listestemmer
  Ronja Rose Ravnskov VX 46
  Kristian Hougaard Frederiksen V7 2
  My Martinussen V1 36
  Olivia Freiesleben Frier V5 8
  Maria Graversgaard Jørgensen V2 30
  Thomas Bæk Kristensen V8 1
  Emma Hjerrild Bech V6 5
  Benjamin Emil Foyn Iversen Lausten V4 13
  Maja Black V3 15
  Udenfor liste  
  Anna Petrea Thomsen VX
  Emil Hee Stenstrup VX
 • Valg til landsklubben for selvstændige og freelancere

  Landsklubben består af fem medlemmer og to suppleanter.

  Opstillingsformatet til dette valg var ikke listebaseret, men kandidatbaseret. Der har således ikke været listestemmer til fordeling.

  Resultat

  Kandidater    
  Anne Tang Thomsen V4 10
  Bjørn Petersen V5 7
  Charlotte Andreasen Vilsholm V2 12
  Helle Idland V1 27
  Henrik Morell S1 5
  Isabelle K. Littau S2 2
  Jan Kjær Andersen V3 10
  Johnny Frost Klausen   1

  Grundet stemmelighed har valgkomitéen trukket lod mellem Jan Kjær Andersen og Anne Tang Thomsen om placering på listen.

 • Valg til landsklubben for professionshøjskoler og erhvervsakademier

  Landsklubbestyrelsen består af 11 medlemmer.

  Resultat

  Den Tværfaglige liste, sideordnet opstilling, seks mandater

      31 listestemmer
  Tommy Dalgaard Madsen V1 110
  Erik Lomstein V4 28
  Helle Juel Johansen V3 33
  Jimmy Krab V2 39
  Helle Waagner V5 26
  Jens Eistrup V6 13
  Totalt stemmetal:   280

  Læreruddannelsen, andre professionsuddannelser og EVU/FOU, sideordnet opstilling, 5 mandater, 21 listestemmer

  Anders Henning Simonsen V2 43
  Susanne Hilde Bang-Larsen V3 33
  Inge Regnarsson V1 58
  Karen Drejer V5 28
  Käte Akselsen S1 25
  Henning Westphael V4 30
  Totalt stemmetal:   238
 • Valg til bestyrelsen for pensionistsektionen

  DM’s pensionistsektion består af fem medlemmer og to suppleanter.

  Opstillingsformatet til dette valg var ikke listebaseret, men kandidatbaseret. Der har således ikke været listestemmer til fordeling.

  Resultat

  Erik Pill Christensen   44
  Eva Nørreslet V2 87
  Henrik A. Nielsen V3 68
  Ingelise Vadont S1 53
  Jørgen Eie Christensen V5 58
  Klaus Jachobsen   7
  Poul Brinch Madsen V4 60
  Povl Johannes Høyer V1 91
  Søren Alfred Schneider S2 51