Gå til sidens indhold

Pas på arbejdsmiljøet

Akademikeres arbejdsmiljø er mange steder presset af stress på grund højt arbejdspres, ”grænseløshed” og uklare krav og forventninger. Det skal der laves om på. Derfor presser vi på for, at folketingspolitikerne skaber de nødvendige politiske rammer omkring arbejdsmarkedet, der kan sikre sunde arbejdspladser og et godt arbejdsliv for danskerne.

Undersøgelser viser, at akademikere med et godt psykisk arbejdsmiljø er op til 37 pct. mere produktive end medarbejdere, der har et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Får alle akademikere et bedre arbejdsmiljø vil det på samfundsplan betyde, at akademikere som gruppe kan levere en ekstra værdi svarende til 10 mia. kr. årligt. Hertil kommer samfundsøkonomiske udgifter i form af merudgifter til sundhedsvæsen, sygedagpenge og manglende skatteindtægter. (Akademikerne 2015)

DM mener

Dårligt psykisk arbejdsmiljø fører ofte til sygefravær, nedsat produktivitet og forringet mulighed for at levere et stykke arbejde af høj faglig kvalitet. Det har konsekvenser for den enkelte, for arbejdspladser og for samfundet.

Derfor arbejder vi i DM for, at indsatser, der styrker det psykiske arbejdsmiljø, skal prioriteres langt højere. Grundlaget for vores arbejde er, at forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø skal være grundlaget for politiske løsningsforslag og indretningen af akademikernes arbejdspladser.

DM kæmper for

Ledere skal have uddannelse og viden om psykisk arbejdsmiljø

Ledere skal klædes på, så de bedre kan tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Det vil forebygge dårligt arbejdsmiljø og sikre de rette indsatser over for arbejdspladser med mistrivsel.

Dialog

Arbejdsmarkedet udvikler sig. Det kræver modernisering og tilpasning af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), så den i højere grad fremmer den løbende dialog om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Beskyttelse

Det skal være trygt at påtage sig det vigtige hverv at samarbejde med ledelsen om bedre trivsel på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladser uden overenskomst skal beskyttes særligt mod afskedigelse.

Uddannelse

Det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø skal ligestilles med det fysiske. Omstillingen kræver, at det bliver en fast del af arbejdsmiljøuddannelsen til arbejdsmiljørepræsentanter. Uden indsigt og større bevidsthed kommer vi ingen vegne.

Lovgivning

Arbejdsmiljøproblemerne vokser på arbejdspladserne. Det er kun effektfulde indsatser, der reelt kan bane vejen for bedre arbejdsmiljø. Det kræver tydelig lovgivning om psykisk arbejdsmiljø – fx i form af bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. For med lovgivning følger konkrete krav til arbejdsmiljøet og bedre udgangspunkt for dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Derfor presser vi i DM på for, at folketingspolitikerne skal arbejde for et arbejdsmarked, der sikrer sunde arbejdspladser og et godt arbejdsliv for danskerne.