Vi har fået nyt website

Akademikerbladet er blevet en del af dm.dk. Vores journalistik er den samme som altid. Læs redaktørens forklaring her.

Dansk Magisterforening

Tillidsfolk: Det er svært at engagere kollegerne

Af Troels Kølln
Del artikel:

Størstedelen af DM’s tillidsrepræsentanter synes, det er svært at engagere kollegerne i det faglige arbejde. Problemet bliver adresseret på TR-dagen den 14. november.

“Det er svært at involvere og engagere mine kolleger”.

Det erklærer 70 procent af DM’s tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, suppleanter, klubformænd og kontaktpersoner sig helt eller overvejende enige i. Det viser en rundspørge, der er besvaret af 507 af de førnævnte.

“Det har altid været sådan, at tillidsrepræsentanter har set det som en udfordring at engagere kollegerne. Det er bare en del af hvervet. Men derfor kan vi jo godt arbejde med at gøre det mindre udtalt”, forklarer Lotte Espenhain Møller, chefkonsulent i DM og underviser på diplomuddannelsen for tillidsrepræsentanter.

Hvorfor er det sådan?
“Folk er ganske enkelt meget optagede af det, de arbejder med. De lægger deres kræfter i at gøre et godt stykke arbejde, og så kan det være svært at have overskuddet til at samles i en faglig klub og tale om arbejdspladsforhold – især hvis der er travlt på arbejdspladsen”, siger hun.

Hvad gør vi ved det?
Det er netop relationerne til kollegerne, god dialog og engagement hos især yngre kolleger, der er på programmet på TR-dagen, som Dansk Magisterforening afholder 14. november i København.

“Find fællesskaberne” lyder overskriften for arrangementet, der skal lære de deltagende tillidsrepræsentanter om organiseringsmetoder, og om “hvad der skal til for at finde det, I er fælles om, så dine kolleger hjælper dig og bakker dig op”.

“Det er ofte lavpraktiske ting, der skal til for at skabe engagement og involvering. Det vigtigste er, at man har en faglig klub. Det fungerer som et forum for diskussionerne. Og hvis ingen kommer til klubmøderne, så kan man prøve at gøre møderne til en del af frokosten”, siger Lotte Espenhain Møller.

Det vigtige er, forklarer hun, at tillidsfolkene tager fat i de sager, der er nærværende for kollegerne. Hvad er det for nogle bekymringer, folk har? Hvad er det vigtige for dem?

“Det er altid godt at samles op mod lønforhandlingerne. Det er noget, alle er interesserede i, og det er vigtigt at diskutere sig frem til en fælles holdning, der kan sætte retningen. Trivsel på arbejdspladsen er også oplagt at tage op”, siger Lotte Espenhain Møller.

DM deltager gerne i lokale klubmøder, hvis der er brug for hjælp til at understøtte samtaler og debatter, eller hvis der er brug for faglig viden om eksempelvis overenskomster og lønforhold eller i forbindelse med fyringsrunder og omstruktureringer, forklarer hun.

“Vi kan sjældent komme med løsningerne. Men vi kan understøtte en proces, hvor løsningerne bliver fundet af medarbejderne selv med vores hjælp”, siger hun.

“Fidusen er, at man skal finde løsningen selv på den enkelte arbejdsplads. Det hjælper ikke, at der kommer nogen udefra og siger: “Sådan skal I gøre”. Folk skal have lov til selv at definere, hvad de vil kæmpe for. Og de, der har problemerne, er ofte også de bedste til at skabe løsningerne”.