Vi har fået nyt website

Akademikerbladet er blevet en del af dm.dk. Vores journalistik er den samme som altid. Læs redaktørens forklaring her.

Dansk Magisterforening

Kulturminister Marianne Jelved svarer

Vivian Voldgaard
Del artikel:

Magisterbladet: Hvad er din kommentar til den hårde kritik, som Rigsrevisionen rejser af henholdsvis ministeriet og Kulturstyrelsen?
Marianne Jelved: “Det er naturligvis en kritik, som både Kulturministeriet og Kulturstyrelsen tager til efterretning. Sikring af kulturarven er et vigtigt anliggende – og det er i alles interesse, at processerne i dette arbejde er, som de bør være”.

MB: Ifølge mange museer skyldes den ringe prioritering af kulturarven manglende ressourcer. Hvordan vil du sikre, at nogle af de statskroner, der årligt går til museerne, også bliver brugt på at løse denne opgave tilfredsstillende?
MJ: “Det er rigtigt, at der for en del museer er et stykke vej endnu, inden de har optimale opbevaringsforhold. Flere og flere museer slår sig sammen om fælles, klimastyrede magasiner, og det ser ud til at være en god løsning. Rigsrevisionen anerkender da også, at der er sket “en positiv udvikling i magasinforholdene” siden 2006, hvor man sidst foretog en landsdækkende vurdering af opbevaringen af museumsgenstande”.

MB: Skal Kulturstyrelsen have øgede sanktionsmuligheder over for museerne?
MJ: “Kulturstyrelsen har allerede skrappe sanktionsmuligheder, som i deres yderste konsekvens kan føre til fratagelse af statsanerkendelse eller tilbageholdelse af statsligt driftstilskud. Når Kulturstyrelsen hidtil ikke har benyttet disse muligheder, hænger det sammen med, at dialog med museet og med den kommunale tilskudsgiver om forbedring af forholdene virker efter hensigten og fører til kvalitetsforbedringer. Det har gjort overvejelser om fratagelse af statsanerkendelse uaktuelt indtil videre. Det er en praksis, jeg finder både effektiv og sympatisk”.