DM's tillidspris

Fortjener din tillidsrepræsentant, -suppleant eller klubformand en særlig anerkendelse? DM uddeler hvert år tillidsprisen på 25.000.

DM har uddelt tillidsprisen på 25.000 kroner fem år i træk, og vi glæder os til endnu en runde. Som sædvanlig går prisen til et tillidsvalgt DM-medlem, der har gjort en særlig indsats for fagpolitisk aktivitet og har været en god talsmand for kollegerne.

Læs om sidste års prismodtager, biolog Lars Bøgh på magisterbladet.dk

Tillidsprisen2017

Med kåringen som årets tillidsrepræsentant følger en pris på 25.000 kroner som anerkendelse for det gode arbejde. Det er en tradition, at prisen uddeles på årets DM-dag for tillidsrepræsentanter.

Indstillingen af din lokale DM-tillidsrepræsentanter er en mulighed for at give et velfortjent skulderklap for den ofte krævende og svære rolle, det er at varetage kollegernes interesser i det daglige.

Kriterier for at få tillidsprisen 

Kriteriet for tillidsprisen er, at kandidaten har ydet en god, fagpolitisk indsats ud over det sædvanlige. Det kan være i form af en særlig værdsat indsats inden for følgende af tillidsrepræsentanternes virkeområde:

  • Skabe interesse om fagpolitiske spørgsmål samt sætte gang i og koordinere den fagpolitiske aktivitet på arbejdspladsen, for eksempel gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.
  • Fungere som aktivt og synligt bindeled mellem magistrene på arbejdspladsen og DM.

Fristen for indstillinger er 24. oktober 2017 kl. 12.

Hvem kan få tillidsprisen?
Alle DM-medlemmer ansat på en privat eller offentlig arbejdsplads har mulighed for at indstille en tillidsvalgt DM’er på deres arbejdsplads i form af en tillidsrepræsentant, en tillidsrepræsentantsuppleant eller en formand for en DM- eller AC-klub, som er medlem af DM.

Priskomité
Priskomiteen består af Camilla Gregersen, Hans Beksgaard og Lars Trudsø.

Formål
Formålet med prisen er at påskønne og synliggøre tillidsrepræsentanters fagpolitiske arbejde og dermed bidrage til at fastholde DM’s gode repræsentanter i hvervet og få valgt nye, hvor DM endnu ikke har lokal repræsentation på arbejdspladsen.

Kontakt
Har du spørgsmål til motivation, indstilling, prisoverrækkelse eller andet, er du velkommen til at kontakte os på tillidspris@dm.dk

Indstilling

Download wordskabelon og indstil din kandidat

Send din indstilling til tillidsprisen@dm.dk