Forhandling af afskedigelse

Afskedigelser er både fagligt og mentalt en meget krævende del af dit hverv. Husk, at du kan bruge DM.

De fleste tillidsrepræsentanter er enige om, at de opgaver, som de har i forbindelse med afskedigelser er nogle af de tungeste i hvervet. Både når afskedigelsen rammer en hel gruppe af kolleger, og når der er tale om enkeltsager. Husk, at du i forbindelse med afskedigelsessager, såvel som andre typer sager, altid kan ringe til din DM-konsulent og få hjælp til at håndtere sagen.

På dm.dk og i tillidsrepræsentanternes blad DM Fagligt Nyt kan du finde rådgivningsstof, som klæder dig på til både den menneskelige side af en afskedigelse og til at beskytte din fyringstruede kollega og holde øje med, at alle regler bliver overholdt.

Rådgivning:
Råd og regler i forbindelse med afskedigelsessager
Tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med afskedigelser
Procedurer ved masseafskedigelser

Pjecer:
download DM's pjece om afskedigelse i det offentlige
download DM's pjece om afskedigelse i det private