Overenskomster i det private

Samlet alfabetisk oversigt over arbejdspladser i det private hvor DM har overenskomst. Klik på det aktive link og hent overenskomsten som pdf-fil.

A

AC Børnehjælp i Århus
Aids Fondet
Albertslund Boligselskab
Albertslund Vand og Spildevand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aquadjurs A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Arriva Danmark A/S
Arwos Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Assens Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Atkins Danmark A/S
Atkins Danmark A/S Hovedaftale
ATP
ATP Hovedaftale
atp tillægsprotokollat
atp overdragelsesaftale

B

Forsyning Ballerup (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bibliotekarforbundet 
Billund Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Bioteknologisk Institut, Forskning og Udvikling (findes ikke elektronisk)
Blade Test Centre A/S (findes ikke elektronisk)
BL - Danmarks Almene Boliger
BL - Danmarks Almene Boliger, protokollat om barselsbestemmelser
Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden og Byggeskadefonden
Bornholms Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Brønderslev Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
BUPL Forbundskontoret
BUPL Hovedstaden
Børns vilkår

F

Favrskov Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Faxe Kommune Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
FIC - Fagligt Internationalt Center
FIC, bilag til overenskomsten om TR-regler
FIC, bilag til overenskomsten om tilrettelæggelse af ferie
Fjernvarme Fyn A/S
FlexDanmark
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
Folkekirkens Nødhjælp
Folketingets Administration
Forbrugerrådet Tænk
FORCE Technology
Fors husaftale og pensionsoversigt
Fountain House
Fredensborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Fredericia Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Frederiksberg Forsyning A/S 
Frederiksberg Forsyning a/s, hovedaftale
Frederikshavn Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Frie Børnehaver og Fritidshjem
Friluftsrådet

G

Glostrup Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Greve Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Gribvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Guldborgsund Forsyning Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

H

Hedensted Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Helsingør Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hillerød Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hjørring Vandselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HOFOR A/S
Horsens Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
HTK Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Hvidovre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Højskolernes Hus
Hørsholm Vand ApS (omfattet af den kommunale overenskomst)

I

Ikast-Brande Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
International Medical Cooperation Committee (IMCC)
Incita
Interset (findes ikke elektronisk)
Ishøj Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

J

Jammerbugt Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

K

Kalundborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kerteminde Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kolding Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Kommunernes Landsforening, akademikere
Kommunernes Landsforening, studerende
Kristendemokraternes sekretariat og folketingsgruppe (findes ikke elektronisk)
Kræftens Bekæmpelse
Kræftens Bekæmpelse, bilag 1-6 til overenskomsten
Kræftens Bekæmpelse, bilag 7-13 til overenskomsten
Kræftens Bekæmpelse, Hovedaftale
Københavns Lufthavne A/S
Køge Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

L

Landsforeningen LEV
Langeland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lejre Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lemvig Forsyningsservice A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lolland Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

M

Mariagerfjord Vand a|s (omfattet af den kommunale overenskomst)
Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke, aftale om overenskomstfornyelse
Mellemfolkeligt Samvirke, aftale om åremålsansættelse
Middelfart Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Morsø Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Mødrehjælpen

N

NK-Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nordvand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Nyborg Forsyning & Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

O

Odense Renovationsselskab A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Odsherred Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Orbicon 
Oxfam IBIS

P

PenSam
Post Danmark A/S og Post Danmark Leasing A/S
Post Danmark A/S, hovedaftale
Provas (omfattet af den kommunale overenskomst)

R

Randers Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Rebild Vand og Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Red Barnet
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Roskilde Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Royal Greenland A/S (findes ikke elektronisk)
Røde Kors
Røde Kors, forhandlingsresultat 1. april 2015 til 31. marts 2018
Røde Kors (Ungdommens Røde Kors)

S

Scandlines A/S
Schultz Information A/S
Schultz Information A/S, forhandlingsresultat
Sex & Samfund
Silkeborg Forsyning A/S
Socialdemokraterne
SOS Børnebyerne
Steno Diabetes Center
Steno Diabetes Center, lokalaftale om stillingsstruktur 
Struer Forsyning (omfattet af den kommunale overenskomst)
Syddjurs Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Sønderborg Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

T

TDC A/S
TDC A/S, hovedaftale
TDC A/S, aftale om personalereduktioner af større omfang
Teknologisk Institut
Thisted Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Tre-For
Tønder Forsyning A/S
Tårnby Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

V

Vand og Affald A/S Svendborg (omfattet af den kommunale overenskomst)
VandCenter Syd A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejen Forsyning A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vejle Spildevand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Verdo Randers (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vest Vand Service A/S Brøndby (omfattet af den kommunale overenskomst)
Vesthimmerlands Vand A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)

Å/Aa

Aalborg Forsyning, Holding A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aalborg Forsyning Service A/S (omfattet af den kommunale overenskomst)
Aarhus Vand A/S