Overenskomster og aftaler i region og kommune

Her finder du overenskomster, aftaler og vejledninger, som gælder for DM's medlemmer ansat i regioner og kommuner.

Reglerne er systematiseret alfabetisk efter kaldenavn.

Alfabetisk menu - klik på fx O for "Overenskomst for akademikere ansat i kommuner"

A

Ansættelsesbreve - kommuner (pdf)
Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Ansættelsesbreve - regioner (pdf)
Aftale om arbejdsgivers pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

B

Barsel mv. – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Barsel mv. – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Barselsudligningsordning (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Barselsudligningsordning – vejledning (Forhandlingsfællesskabet)
Barselsudligningsordning i kommuner og regioner - en vejledning

Befordringsgodtgørelse/transportgodtgørelse (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser

C

Chefer - kommuner (KL)
Aftale om aflønning af chefer - kommuner

Chefer - regioner (pdf)
Aftale for chefer i regioner

Chefer (ny løndannelse) (KL)
Aftale om ny løndannelse for chefer i kommuner

D

Decentrale arbejdstidsaftaler (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 24. juni 1999

Deltidsarbejde (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale pr. 1. august 2014

F

Ferie - kommuner (pdf)
Aftale om ferie for personale ansat i kommuner pr. 1. april 2015

Ferie - regioner (pdf)
Aftale om ferie for personale ansat i regioner pr. 1. april 2011

H

Hovedaftale (pdf)
mellem KL og AC-organisationerne

Hovedaftale (pdf)
mellem RLTN og AC-organisationerne

K

Kompetenceudvikling – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling - regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kompetenceudvikling 

Konstitution – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Konstitution – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Kontraktansættelse - kommuner (KL)
Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer

Kontrolforanstaltninger – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om kontrolforanstaltninger

L

Lønberegning/lønfradrag (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale af 15. september 1989 om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale

Lønstatistik - kommuner (Forhandlingsfællesskabet) 
Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Lønstatistik - regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

M

MED og tillidsrepræsentanter – kommuner  (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 1. april 2013 om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftaler, indgåelse af – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat af 19. november 2013 om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse

MED og tillidsrepræsentanter – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 1. april 2008 om medindflydelse og medbestemmelse 

Merarbejde - kommuner (pdf)
Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere i kommuner

Merarbejde - regioner (pdf)
Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere i regioner

O

Omstilling, udbud og udlicitering KL (pdf)
Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Omstilling, udbud og udlicitering RLTN (pdf)
Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner (pdf)

Overenskomst for akademikere ansat i regioner m.v. (pdf)

Regioner: Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (Forhandlingsfællesskabet)

S

Seniorbonus – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer

Seniorpolitik - regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om seniorpolitik 

Seniorpolitik – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om seniorpolitik

Seniorpolitik, seniorrettigheder og kommunepuljer – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer

Seniorpolitik (Forhandlingsfællesskabet)
Vejledning om rammeaftale om seniorpolitik i kommuner

Socialt kapitel (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om det sociale kapitel

Statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

SU og tillidsrepræsentanter - kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

SU og tillidsrepræsentanter – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Supplerende pension – kommuner (Forhandlingsfællesskabet) 
Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

T

Tele- og hjemmearbejde - kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Tele- og hjemmearbejde - regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde

Tidsanvendelse, (fælles)tillidsrepræsentanters (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanternes tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse

Tidsbegrænset ansættelse - kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 28. april 2009 om tidsbegrænset ansættelse

Tillidsrepræsentanter, tillæg til – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter og SU – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Tillidsrepræsentanter og SU – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

Tjenestefrihed uden løn - kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Tjenestefrihed uden løn- regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål

Tjenestemandspensionsregulativ – region (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemandspensionsregulativ – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemandsregulativ – region (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemandsregulativ – kommuner  (Forhandlingsfællesskabet)

Tjenestemænd, hovedaftale – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Hovedaftale af 20. juni 2008 om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler om udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne

Transportgodtgørelse – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

Transportgodtgørelse - regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet

Trivsel og sundhed – kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne

Trivsel og sundhed – regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om trivsel og sundhed

U

Udmøntningsgaranti - Regioner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Udmøntningsgaranti - Kommuner (Forhandlingsfællesskabet)
Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

V

Virksomhedsoverenskomster (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale af 11. november 2002

Å

Åremålsansættelse – kommuner  (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om åremålsansættelse - KL

Åremålsansættelse – regioner  (Forhandlingsfællesskabet)
Rammeaftale om åremålsansættelse - RLTN