Løn - Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, efter- og videreuddannelser i tilknytning her til, ligesom lærerne udfører forsknings- og udviklingsopgaver m.v.

Der er aftalt en fælles stillingsstruktur for ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoler.

Alle, der ansættes til at varetage opgaver med undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, skal ansættes i henhold til stillingsstrukturen, der trådte i kraft for alle nye ansættelser efter 1. august 2013.

Basisløn og pension pr. 1. april 2017

A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag 17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.  Anc.  Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  255.815 21.317,92 43.744 3.645,33 299.559 24.963,25
2  1. år   2. år  261.778 21.814,83 44.764 3.730,33 306.542 25.545,17
4 1. år 2. år 3. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
4 2. år 3. år 4. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
5 3. år 4. år 5. år 320.466 26.705,50 54.800 4.566,67 375.266 31.272,17
6 4. år 5. år 341.550 28.462,50 58.405 4.867,08 399.955 33.329,58
7 6. år 345.918 28.826,50 59.152 4.929,33 405.070 33.755,83
8 5. år 7. år 362.324 30.193,67 61.957 5.163,08 424.281 35.356,75

Basisløn og pension for Ledere og lærere

 A   B  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
2  1. år   2. år  297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
2  2. år   3. år  297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
3  3. år   4. år  320.466 26.705,50 54.800 4.566,67 375.266 31.272,17
4  4. år   5. år  341.550 28.462,50 58.405 4.867,08 399.955 33.329,58
5  6. år  351.261 29.271,75 60.066 5.005,50 411.327 34.277,25
6  5. år   7. år  362.324 30.193,67 61.957 5.163,08 424.281 35.356,75

Basisløn og pension for Pædagog- og håndarbejdsuddannelserne

Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag
Trin  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.  pr. år  pr. md.
1 261.778 21.814,83 44.764 3.730,33 306.542 25.545,17
3 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
3 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
4 320.462 26.705,17 54.799 4.566,58 375.261 31.271,75
5 341.550 28.462,50 58.405 4.867,08 399.955 33.329,58
6 345.918 28.826,50 59.152 4.929,33 405.070 33.755,83
7 351.261 29.271,75 60.066 5.005,50 411.327 34.277,25

Ansættelse på overenskomst 

Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomsten for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsen sker dog efter et særligt protokollat for ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

Begge grupper af lærere er medlemmer af MP-Pension.

Ansættelse som adjunkt 

Man ansættes som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunkten anmode om at få sine kvalifikationer bedømt af et lektorbedømmelsesudvalg. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
  42.000 43.782,73 pr. år.
3.648,56 pr. md.

Ansættelse som lektor 

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
  83.000 86.523,02 pr. år
7.210,25 pr. md.

Ansættelse som ekstern lektor

Ansættelse som ekstern lektor er en tidsbegrænset ansættelse for en periode på op til tre år. Arbejdstimetallet kan ikke overstige 300 timer om året.

Ansættelse som ekstern lektor sker efter timelønscirkulæret på sats I.

  Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Aflønning pr. arbejdstime  236,58
Samlet løn pr. undervisningstime 591,45

Ansættelse som docent

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse efter denne stillingsstruktur.

Pensionsgivende basisløn Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
  471.800 491.826,02 pr. år
40.985,50 pr. md.

Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
Opnås der ikke enighed om andet, ydes følgende tillæg:


Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
  40.000 41.697,84 pr. år
3.474,82 pr. md.

Timelønnet undervisning

På det statslige område er der aftalt følgende sats ved timelønnet undervisning på seminarieniveau.

  Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Aflønning pr. arbejdstime 236,58
Samlet løn pr. undervisningstime 473,16