Løn - De maritime uddannelsesinstitutioner

Med virkning fra 1. september 2015 er der etableret en ny stillingsstruktur for maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser.

Marstal Navigationsskole er ikke omfattet den nye stillingsstruktur, idet denne institution fortsat er omfattet den særlige stillingsstruktur ved navigationsskoler.

Basisløn og pension pr. 1. april 2017

A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag 17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.  Anc.  Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  255.815 21.317,92 43.744 3.645,33 299.559 24.963,25
2  1. år   2. år  261.778 21.814,83 44.764 3.730,33 306.542 25.545,17
4 1. år 2. år 3. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
4 2. år 3. år 4. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
5 3. år 4. år 5. år 320.466 26.705,50 54.800 4.566,67 375.266 31.272,17
6 4. år 5. år 341.550 28.462,50 58.405 4.867,08 399.955 33.329,58
7 6. år 345.918 28.826,50 59.152 4.929,33 405.070 33.755,83
8 5. år 7. år 362.324 30.193,67 61.957 5.163,08 424.281 35.356,75

Ansættelse på overenskomst 

Ansættelse af akademisk uddannede lærere sker efter overenskomst for akademikere i staten. Ansættelse af ikke-akademiske lærere sker efter et særligt protokollat i overenskomsten om ledere og lærere ved en række videregående uddannelsesinstitutioner.

Ansættelse som tjenestemand eller på tjenestemandslignende vilkår 

På området er en lukket gruppe af lærere, som har bevaret ansættelses på tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår.

Stillingsstruktur ved maritime uddannelsesinstitutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Ansættelse sker som adjunkt i en varig stilling. Inden udløbet af adjunktperioden på normalt 4 år skal adjunktens kvalifikationer bedømmes med henblik på overgang til lektorvilkår. Ved positiv bedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse i henhold til stillingsstrukturen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har fastsat kravene til disse bedømmelser i en bekendtgørelse.

Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende tillæg 42.000 43.782,73 pr. år
3.648,56 pr. md.

 

Ansættelse som lektor Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende tillæg 83.000 86.523,02 pr. år
7.210,25 pr. md.
Ansættelse som docent Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende basisløn  471.800 491.826,02 pr. år
40.985,50 pr. md.
Pensionsgivende tillæg til docenter aftales lokalt.
Opnås der ikke enighed om andet ydes tillæg på: 
40.000 41.697,84 pr. år
3.474,82 pr. md.

Overgangsordning i forhold til ny stillingsstruktur pr. 1. september 2015 

I tilknytning til den nye stillingsstruktur er aftalt en overgangsordning, der gælder for adjunkter og lektorer, der er ansat før 1. september 2015.

Adjunkter
Adjunkter ansat inden 1. september2015 kan indtil 1. september 2016 vælge at overgå til ansættelse efter den nye stillingsstruktur, hvilket indebærer overgang til lektorbedømmelse og tillæg efter den nye stillingsstruktur. 
Vælger adjunkten ikke at overgå til den nye stillingsstruktur, fortsætter adjunkten sit adjunktforløb og lektorbedømmes efter den hidtidige stillingsstruktur. Ved positiv lektorbedømmelse overgår adjunkten til lektorvilkår efter den nye stillingsstruktur.

Lektorer 
Lektorer ansat inden 1. september 2015 bevarer hidtidige lønvilkår.

Vilkår for adjunkter og lektorer, der bevarer hidtidige lønvilkår 

Adjunkter og lektorer ansat før 1. september 2015, som bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår ydes følgende tillæg:

Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende tillæg 34.700 36.172,88 pr. år
3.014,41 pr. md.

 

Ansættelse som lektor Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende tillæg 52.400 54.624,17 pr. år
4.552,01 pr. md.
Udover lektortillægget ydes et pensionsgivende tillæg:
(dog således, at den samlede tillægssum for de to tillæg
ikke overstiger 83.000 kroner i årligt grundbeløb).
5.800 6.046,19 pr. år
503,85 pr. md.
Der er på området indgået forhåndsaftaler, således at lektortillægget normalt udgør 79.800 83.187,19 pr. år
6.932,27 pr. md.

Stillingsstruktur ved Marstal Navigationsskole 

Ved Marstal Navigationsskole gælder fortsat den hidtidige stillingsstruktur ved navigationsskoler:

Ansættelse som adjunkt Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende tillæg 34.100 35.547,41 pr. år
2.962,28 pr. md.

 

Ansættelse som lektor Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Pensionsgivende tillæg 52.400 54.624,17 pr. år
4.552,01 pr. md.
Der er på området indgået forhåndsaftaler, således at lektortillægget normalt udgør: 79.800 83.187,19 pr. år
6.932,27 pr. md.