Løn - Forsvarets skoler

Ansættelse som lærer 
Fast ansættelse sker enten som adjunkt eller som lektor. (Skolernes chefer er officerer).

Kvalifikationskrav: Afsluttet akademisk uddannelse i relevant fag (normalt et moderne sprog eller samfundsfag). Ansættelse sker normalt på overenskomstvilkår. Med en anciennitet på mindre end 10 år ansættes man som adjunkt, hvorefter stillingsbetegnelsen ændres til lektor.

Pensionsgivende tillæg Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
(uden pension)
1. april 2017
Ved ansættelse 34.100 35.547,41 pr. år
2.962,28 pr. md.
Efter 3 år 43.900 45.763,38 pr. år
3.813,61 pr. md.
Efter 10 år 60.900 63.484,96 pr. år
5.290,41 pr. md.