Løn - administrativt ansat

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. april 2017

A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag 17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin  Anc.  Anc.  Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  255.815 21.317,92 43.744 3.645,33 299.559 24.963,25
2  1. år   2. år  261.778 21.814,83 44.764 3.730,33 306.542 25.545,17
4 1. år 2. år 3. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
4 2. år 3. år 4. år 297.347 24.778,92 50.846 4.237,17 348.193 29.016,08
5 3. år 4. år 5. år 320.466 26.705,50 54.800 4.566,67 375.266 31.272,17
6 4. år 5. år 341.550 28.462,50 58.405 4.867,08 399.955 33.329,58
7 6. år 345.918 28.826,50 59.152 4.929,33 405.070 33.755,83
8 5. år 7. år 362.324 30.193,67 61.957 5.163,08 424.281 35.356,75

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af optjent anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn.  Det betyder, at de 17,1 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Rådighedstillæg

 

Grundbeløb
31. marts 2012
Tillæg Tillæg inkl.
pensionsbidrag
  pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1.-3. år 36.700 38.258 3.188,15 41.701 3.475,08
4.-6. år 41.900 43.678 3.639,87 47.610 3.967,46
7.-8. år 48.500 50.559 4.213,22 55.109 4.592,41
9. år og flg. 57.000 59.419 4.951,62 64.767 5.397,26

Specialkonsulent og Chefkonsulent

Lønnen består af henholdsvis en basisløn og tillæg. Som udgangspunkt forhandler du selv lønnen, men du kan også vælge at lade dig repræsentere eller bistå af din faglige organisation. 

Resultatet af forhandlingen skal – uanset hvem der forhandler – sendes til organisationen, som kan kræve forhandling med ledelsen inden syv dage efter at have modtaget resultatet. 

Basislønnen aftales inden for (nedenstående) intervaller:

Specialkonsulent
  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
 Mindst  470.048 39.170,67 80.378 6.698,17 550.426 45.868,83
 Mest  492.484 41.040,33 84.215 7.017,92 576.699 48.058,25

 

Chefkonsulent
  Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
17,1 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
 Mindst  505.946 42.162,17 86.517 7.209,75 592.463 49.371,92
 Mest  532.870 44.405,83 91.121 7.593,42 623.991 51.999,25

Konsulenter er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg efter overenskomsten og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Tillæg kan ydes både som varige og midlertidige tillæg, som kvalifikations- og funktionstillæg og som engangsvederlag. 

DM anbefaler i denne sammenhæng, at lønniveau og tillæg begrundes. 

Tillidsrepræsentanter skal især være opmærksomme på lønrelationen til AC-fuldmægtige på sluttrin.