Løn - Sprogcentre for voksne indvandrere

Kommunale sprogcentre
Der er overenskomst på dette område mellem Lærernes Centralorganisation og KL. 

Ansættelse som lærer på ny lønskala
Grundløn: Løntrin 30 + et løntrinstillæg

Kvalifikationsløn: (indplacering på grundlag af afsluttet uddannelse) 
- efter 4 års beskæftigelse: løntrin 34 + et løntrinstillæg 
- efter 8 års beskæftigelse: løntrin 39 
- efter 12 års beskæftigelse: løntrin 39 + et løntrinstillæg 

Personlig ordning 
Lønindplacering: Løntrin 42 og 42 + et løntrinstillæg
Funktionstillæg: (se nedenfor)

Funktionstillæg
(obligatoriske)
Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
uden pension
1. januar 2017
Sprogcentertillæg 10.000 13.446,46 pr. år
1.120,54 pr. md.
Lærere, der er stedfortræder (souschef),
hvor der ikke er ansat en mellemleder
15.400 20.707,55 pr. år
1.725,63 pr. md.
Undervisningsvejleder 10.000 13.446,46 pr. år
1.120,54 pr. md.

Tillæg Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
uden pension
1. januar 2017
Undervisningstillæg pr. time:
300-680 timer (Ny Løn) 27,09 36,43
300-680 timer (pers. ordning) 9,96 13,39
681 og derover 84,05 113,02
Tillæggene er pensionsgivende og afregnes pr. påbegyndt halve time
Timetillæg pr. undervisningstime 33,23 44,68

Timelønnede lærere
Timelønnen for lærere udgør følgende:

Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
uden pension
1. januar 2017
Løn pr. arbejdstime 141,27 189,96
Løn pr. undevisningslektion
(60 min.)
268,41 360,92

Der ydes feriepenge med 12,5 procent.

Ansættelse som lærer ved et privat sprogcenter 
Ved ansættelse som lærer på et privat sprogcenter inden for FOA's område er der indgået selvstændig overenskomst med Lærernes Centralorganisation, som ligner den, der gælder for de kommunale sprogcentre.