Løn - Region

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. januar 2017

A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
18,46 %
Løn inkl.
pensionsbidrag  
Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  268.351 22.362,58 49.538 4.128,17 317.889 26.490,75
2   1. år    2. år  274.604 22.883,67 50.692 4.224,33 325.296 27.108,00
4  1. år    2. år    3. år  315.204 26.267,00 58.187 4.848,92 373.391 31.115,92
4  2. år    3. år    4. år  315.204 26.267,00 58.187 4.848,92 373.391 31.115,92
5  3. år    4. år    5. år  335.707 27.975,58 61.972 5.164,33 397.679 33.139,92
6  4. år    5. år   352.669 29.389,08 65.103 5.425,25 417.772 34.814,33
7 360.866 30.072,17 66.616 5.551,33 427.482 35.623,50
8  5. år    6. år   385.268 32.105,67 71.120 5.926,67 456.388 38.032,33

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,46 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Rådighedstillæg

Rådighedstillæg pr. 1. januar 2017. Samlet pensionsbidrag er 18,46 procent.

Grundbeløb
31.3.2000
Tillæg Tillæg
inklusive pension
  pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1. år 26.300 35.248,29 2.937,36 41.755,12 3.479,59
2 .- 3. år 30.200 40.475,22 3.372,93 47.946,94 3.995,58
4 .- 5. år 34.600 46.372,27 3.864,36 54.932,59 4.577,72
6 .- 7. år 39.500 52.939,44 4.411,62 62.712,06 5.226,01
8. år og flg.  49.500 66.341,83 5.528,49 78.588,53 6.549,04

Specialkonsulent og chefkonsulent

Som konsulent i en region er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

Specialkonsulent
Nettoløn, 1. januar 2017
Samlet
pensionsbidrag
18,46 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
483.692 40.307,67 89.290 7.440,83 572.982 47.748,50

Chefkonsulent
Nettoløn, 1. januar 2017
Samlet
pensionsbidrag
18,46 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
519.879 43.323,25 95.970 7.997,50 615.849 51.320,75