Arkiv: Løn og tillæg pr. 1 oktober 2016

Kommunalt ansat

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. oktober 2016

A B C Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
18,29 %
Løn inkl.
pensionsbidrag
Trin Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1 1. år 266.127 22.177,25 48.675 4.056,25 314.802 26.233,50
2 1. år 2. år 272.328 22.694,00 49.809 4.150,75 322.137 26.844,75
4 1. år 2. år 3. år 312.592 26.049,33 57.173 4.764,42 369.765 30.813,75
4 2. år 3. år 4. år 312.592 26.049,33 57.173 4.764,42 369.765 30.813,75
5 3. år 4. år 5. år 332.925 27.743,75 60.892 5.074,33 393.817 32.818,08
6 4. år 5. år 349.746 29.145,50 63.969 5.330,75 413.715 34.476,25
7 357.875 29.822,92 65.455 5.454,58 423.330 35.277,50
8 5. år 6. år 382.075 31.839,58 69.882 5.823,50 451.957 37.663,08

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Rådighedstillæg

Rådighedstillæg pr. 1. oktober 2016. Samlet pensionsbidrag er 18,29 procent.

Grundbeløb
31.3.2000
Tillæg Tillæg
inklusive pension
  pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1. år 26.300 34.956,15 2.913,01 41.349,62 3.445,80
2 .- 3. år 30.200 40.139,76 3.344,98 47.481,32 3.956,78
4 .- 5. år 34.600 45.987,93 3.832,33 54.399,13 4.533,26
6 .- 7. år 39.500 52.500,67 4.375,06 62.103,05 5.175,25
8. år og flg. 49.500 65.791,98 5.482,67 77.825,34 6.485,44

Specialkonsulent og chefkonsulent

Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

Specialkonsulent
Nettoløn, 1. oktober 2016
Samlet
pensionsbidrag
18,29 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
479.683 39.973,58 87.734 7.311,17 567.417 47.284,75

Chefkonsulent
Nettoløn, 1. oktober 2016
Samlet
pensionsbidrag
18,29 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
515.570 42.964,17 94.298 7.858,17 609.868 50.822,33