Arkiv: Løn og tillæg pr. 1 april 2016

Kommunalt ansat

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt, indtil du når sluttrin. Trin 4 er toårigt. Ved nyansættelse indplaceres du på baggrund af din anciennitet efter overenskomsten. Udover basislønnen bør der aftales et tillæg. En fuldmægtigstilling giver automatisk et rådighedstillæg.

Basisløn og pension pr. 1. april 2016

 A   B   C  Nettoløn Samlet 
pensionsbidrag
18,29 %
Løn inkl. 
pensionsbidrag 
Trin  Anc.   Anc.   Anc  pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1  1. år  263.857 21.988,08 48.259 4.021,58 312.116 26.009,67
2   1. år    2. år  270.006 22.500,50 49.384 4.115,33 319.390 26.615,83
4  1. år    2. år    3. år  309.926 25.827,17 56.685 4.723,75 366.611 30.550,92
4  2. år    3. år    4. år  309.926 25.827,17 56.685 4.723,75 366.611 30.550,92
5  3. år    4. år    5. år  330.086 27.507,17 60.373 5.031,08 390.459 32.538,25
6  4. år    5. år   346.764 28.897,00 63.423 5.285,25 410.187 34.182,25
7 354.824 29.568,67 64.897 5.408,08 419.721 34.976,75
8  5. år    6. år   378.817 31.568,08 69.286 5.773,83 448.103 37.341,92

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-5.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B eller C). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af opnået anciennitet i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,29 procent pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Rådighedstillæg

Rådighedstillæg pr. 1. april 2016. Samlet pensionsbidrag er 18,29 procent.

Grundbeløb
31.3.2000
Tillæg Tillæg
inklusive pension
  pr. år pr. md. pr. år pr. md.
1. år 26.300 34.658,09 2.888,17 40.997,05 3.416,42
2 .- 3. år 30.200 39.797,50 3.316,46 47.076,46 3.923,04
4 .- 5. år 34.600 45.595,81 3.799,65 53.935,28 4.494,61
6 .- 7. år 39.500 52.053,02 4.337,75 61.573,52 5.131,13
8. år og flg.  49.500 65.231,00 5.435,92 77.161,75 6.430,15

Specialkonsulent og chefkonsulent

Som konsulent i en kommune er du omfattet af overenskomstens bestemmelser om det lokale forhandlingssystem. Det betyder, at det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanten, der forhandler for dig

Tillæggene kan ydes både som kvalifikations- og funktionstillæg. Tillæggene kan ydes som varige eller midlertidige og som engangsvederlag.

Man er ikke omfattet af centralt aftalte tillæg og har derfor ikke mulighed for at få for eksempel rådighedstillæg.

Der bør holdes øje med lønrelationen til AC’ere på sluttrin.

Specialkonsulent
Nettoløn, 1. april 2016
Samlet
pensionsbidrag
18,29 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
475.593 39.632,75 86.986 7.248,83 562.579 46.881,58

Chefkonsulent
Nettoløn, 1. april 2016
Samlet
pensionsbidrag
18,29 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
511.174 42.597,83 93.494 7.791,17 604.668 50.389,00