Løn - Folkeoplysning

Timelønnede lærere Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2017
Løn pr. arbejdstime 162,35 169,24
Løn pr. undervisningslektion 270,78

Deltidsbeskæftigede ledere
timelønnede med højst 700
arbejdstimer.
Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2017
Løn pr. arbejdstime 187,97 195,95

Til ovenstående lønninger ydes 12,5 procent feriegodtgørelse.

Heltidsbeskæftigede ledere aflønnes efter følgende skala + tillæg:

  Skalatrin
(Statens
tjenestemands-
lønsystem)
Tillæg
Grundbeløb
31. marts 2012
Tillæg
Aktuelt beløb
1. april 2017
Mindste
aflønning
36 0 0 pr. år
Højeste
aflønning
48 38.700 40.343 pr. år