Leder - forskning og undervisning

Som leder på forsknings- og undervisningsområdet forhandler du i udgangspunktet selv din løn. Lønrammen og dine vilkår er fastsat centralt, mens fx dine tillæg er individuelle.

Som chef  på forsknings- og uddannelsesinstitutioner bliver du ansat på overenskomstvilkår i det, man kalder klassificerede stillinger.

Aftalerne gælder både for videnskabelige og administrative chefstillinger.

Bemærk, at du også kan blive ansat som chefkonsulent, hvis der er tale om en mindre chefstilling på en forsknings- eller undervisningsinstitution.

Din løn består af en grundløn og tillæg, som du både kan aftale i forbindelse med ansættelsen og ved senere forhandlinger. 

Du kan forhandle din løn på baggrund af dine kvalifikationer, erfaringer og resultater. Ud over den faste løn, har du mulighed for at indgå aftaler om engangsvederlag og resultatløn.

Som udgangspunktet forhandler du selv din løn, når du skal ansættes som chef. Forhandlingsresultat bliver herefter sendt til godkendelse hos DM.

Husk altid at kontakte DM på 38 15 66 00 eller DM@DM.DK og få rådgivning før lønforhandlingen. Vi ved, hvordan lønnen typisk ligger inden for de forskellige grupper.

Lønsatser

På universitetsområdet gælder en særlig basisløn for institutledere og dekaner:
Se basislønnen for institutledere og dekaner

På professionshøjskoleområdet bliver rektorer ansat i lønramme 36 - 42:

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. april 2016
36 49 485.879
37 50 536.665
38 51 610.628
39 52 670.446
40 53 750.174
41 54 845.930
42 55 953.312

I andre typer chefstillinger med mindre ansvar, kan du blive indplaceret som chefkonsulent.
Se løninterval for chefkonsulenter

Øvrige vilkår

Du kan enten få en varig ansættelse eller blive ansat på åremålsvilkår – det vil sige tidsbegrænset. Hvis du bliver ansat på åremålsvilkår, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige vilkår for åremålstillæg, eventuel tilbagegangsstilling, fratrædelsesbeløb og opsigelsesvilkår.

læs MERE OM ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Alle de øvrige vilkår, fx opsigelsesvarsel, pension, ferie, barsel og omsorgsdage følger AC-overenskomsten.

Se AC-overenskomsten

Du kan også læse mere om de øvrige vilkår i DM's rådgivningsartikler om de enkelte emner. Se fx under B for barsel.