Leder - kommune og region

Som kommunalt eller regionalt ansat leder kan du være ansat på AC-overenskomsten eller på en chefaftale.

Skal du ansættes i en stilling som teamleder, afdelingsleder eller lignende i en kommune eller en region, vil du typisk blive ansat på AC-overenskomsten.  Det betyder, at rammen for din løn, pension og opsigelsesvilkår følger af overenskomsten.

Dine øvrige vilkår, fx regler om ferie, barsel, barns sygdom og senior- og fratrædelsesordninger er ligeledes aftalt centralt, og følger derfor gældende aftaler på henholdsvis det kommunale og regionale område.

Skal du derimod ansættes i en stilling som kommunaldirektør, regionsdirektør, sygehusdirektør, forvaltningschef, centerchef eller lignende, vil du typisk blive ansat på chefaftalen og referere til en direktør.

Ud over din grundløn og dine særligt aftalte tillæg indeholder chefaftalen regler om opsigelse og pension.

Se aftalen for chefer i kommuner

Se aftalen for chefer i regioner

Kontakt altid DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du skal forhandle løn i en lederstilling. Vi kan rådgive dig ud fra vores statistikker for forskellige typer lederfunktioner i det offentlige.

Løn i kommune - chefaftale

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. april 2016
35 49 477.485
36 50 510.817
37 51 564.235
38 52 642.029
39 53 704.923
40 54 788.771
41 55 889.558
42 55+ 1.002.575

Løn i region - chefaftale

Lønramme Løntrin Løn pr. år
1. april 2016
35 49 475.899
36 50 509.120
37 51 562.360
38 52 639.896
39 53 702.581
40 54 786.151
41 55 886.603
42 55+ 999.244

Løn i kommune - AC-overenskomst

Er du ansat på AC-overenskomsten bliver du indplaceret på lønskalaen efter uddannelse. Du bliver rykket op en gang årligt, indtil du når sluttrin. 

Udover basislønnen vil du typisk få en eller flere tillæg.

Se lønskalaen her 

Løn i region - AC-overenskomst

Er du ansat på AC-overenskomsten bliver du indplaceret på lønskalaen efter uddannelse. Du bliver rykket op en gang årligt, indtil du når sluttrin. 

Udover basislønnen vil du typisk få en eller flere tillæg.

Se lønskalaen her

Opsigelsesregler

Er du ansat på chefaftalen, kan du altid opsige din stilling med en måneds varsel med udgangen af en måned.

Bliver du afskediget, har du krav på et varsel på 3 måneder i det første år, du er ansat. Herefter har du krav på 12 måneder.

Bliver du opsagt, og har du været ansat mere end 5 år, er du desuden berettiget til at få 3 måneders løn indbetalt til din pensionsordning.

Er du ansat på AC-overenskomsten, følger du opsigelsesreglerne i funktionærloven.

Læs mere om opsigelse