Klausuler indgået før 1. januar 2016

Klausuler begrænser dine valg og kan have store konsekvenser for dine fremtidige karrieremuligheder. Kontakt altid DM, hvis du er omfattet af en klausul, eller hvis du bliver præsenteret for en.

Reglerne for klausuler er komplekse, og det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af en klausul. Klausuler er ikke til din fordel og bør så vidt muligt helt undgås i en ansættelseskontrakt.

Kontakt DM for rådgivning

Er du allerede omfattet af en klausul, bør du kontakte DM på 38 15 66 00 eller DM@DM.DK for rådgivning. Uanset hvilken klausul du er omfattet af, er det godt at vide, hvor omfattende den er for dig og din karriere.

Kontakt også DM, hvis du er ved at forhandle en klausul. DM kan rådgive dig om, hvordan klausulen eventuelt kan begrænses eller undgås.

Bemærk, at denne side omhandler klausuler indgået før 1. januar 2016.

Se klausuler indgået efter 1. januar 2016

kunde- og konkurrenceklausul

Hvis du er omfattet af en kunde- og konkurrenceklausul, betyder det, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med din tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser. Du må heller ikke tage arbejde hos de pågældende kunder og forretningsforbindelser.

Derudover må du ikke have økonomiske interesser, fx som ejer, konsulent eller medarbejder i en virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver. Forbuddet gælder også ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

For at en klausul skal kunne gøres gældende, er der en række forhold, der skal være opfyldt:

  • Klausulen skal være aftalt skriftligt, fx i din kontrakt.
  • En række oplysninger skal foreligge skriftligt fra arbejdsgiver, blandt andet hvorfor det er nødvendigt, at du skal omfattes af en klausul.
  • Du skal have økonomisk kompensation. Hvis du bliver berettiget bortvist eller opsagt på grund af forhold i virksomheden, vil du ikke modtage kompensation.
  • Når du fratræder, skal din arbejdsgiver udlevere en liste med kunder, som er omfattet af klausulen.
  • Du skal varetage en betroet funktionærstilling.

Job- eller medarbejderklausul

Hvis du er omfattet af en job- eller medarbejderklausul, betyder det, at du i en given periode ikke må medvirke til, at virksomhedens øvrige medarbejdere forlader virksomheden og bliver ansat i virksomheder omfattet af klausulen.

Hvis du er lovligt omfattet af en job- eller medarbejderklausul, vil den bortfalde senest 1. januar 2021.