Klausuler indgået efter 1. januar 2016

Klausuler begrænser dine valg og kan have store konsekvenser for dine fremtidige karrieremuligheder. Kontakt altid DM, hvis du bliver præsenteret for en klausul, eller hvis du er omfattet af en.

Reglerne for klausuler er komplekse, og det kan være svært at gennemskue konsekvenserne af en klausul. Klausuler er ikke til din fordel og bør så vidt muligt helt undgås i en ansættelseskontrakt. Kan du ikke undgå en klausul, kan DM hjælpe dig med at klarlægge konsekvenserne og forsøge at begrænse den.

Kontakt DM for rådgivning

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du er ved at forhandle en klausul. DM kan rådgive dig om, hvordan klausulen eventuelt kan begrænses eller undgås.

Er du allerede bundet af en klausul, bør du også kontakte DM for rådgivning. Uanset hvilken klausul du er omfattet af, er det godt at vide, hvor omfattende den er for dig og din karriere.

Bemærk, at denne side omhandler klausuler indgået efter 1. januar 2016.

Se klausuler indgået før 1. januar 2016

Kundeklausul

Hvis du er omfattet af en kundeklausul, betyder det, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med din tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser. Du må ligeledes ikke arbejde for de pågældende kunder og forretningsforbindelser.

For at en kundeklausul skal kunne gøres gældende, er der en række forhold, der skal være opfyldt:

 • Klausulen skal være aftalt skriftligt, fx i din kontrakt.
 • En række oplysninger skal foreligge skriftligt fra din arbejdsgiver.
 • Du skal have økonomisk kompensation i hele klausulens løbetid. Hvis du bliver berettiget bortvist eller opsagt på grund af forhold i virksomheden, vil du ikke modtage kompensation.
 • Når du fratræder, skal din arbejdsgiver udlevere en liste med kunder, som er omfattet af klausulen.

Konkurrenceklausul

Hvis du er omfattet af en konkurrenceklausul, må du ikke have økonomiske interesser, fx som ejer, konsulent eller medarbejder i en virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver. Du må heller ikke tage arbejde i en konkurrerende virksomhed.

For at en konkurrenceklausul skal kunne gøres gældende, er der en række forhold, der skal være opfyldt:

 • Klausulen skal være aftalt skriftligt, fx i din kontrakt.
 • Du skal have økonomisk kompensation i hele klausulens løbetid. Hvis du bliver berettiget bortvist eller opsagt på grund af forhold i virksomheden, vil du ikke modtage kompensation.
 • Du skal varetage en særligt betroet stilling.

Kombineret kunde- og konkurrenceklausul

Hvis du er omfattet af en kombineret kunde- og konkurrenceklausul, betyder det, at du ikke må have erhvervsmæssig forbindelse med din tidligere arbejdsgivers kunder og forretningsforbindelser. Du må heller ikke tage arbejde hos de pågældende kunder og forretningsforbindelser.

Derudover må du ikke have økonomiske interesser, fx som ejer, konsulent eller medarbejder i en virksomhed, der konkurrerer med din tidligere arbejdsgiver. Forbuddet gælder også ansættelse hos en konkurrerende virksomhed.

For at en kombineret klausul skal kunne gøres gældende, er der en række forhold, der skal være opfyldt:

 • Klausulen skal være aftalt skriftligt, fx i din kontrakt.
 • En række oplysninger skal foreligge skriftligt fra arbejdsgiver.
 • Du skal have økonomisk kompensation i hele klausulens løbetid. Hvis du bliver berettiget bortvist eller opsagt på grund af forhold i virksomheden, vil du ikke modtage kompensation.
 • Når du fratræder, skal din arbejdsgiver udlevere en liste med kunder, som er omfattet af klausulen.
 • Du skal varetage en særligt betroet stilling.