Videnskabeligt arbejde

Mange magistre får tilbudt korterevarende ansættelser på timelønsbasis for at udføre forskellige typer af videnskabeligt arbejde, feks. ved arkiver, museer eller udgravninger.

Se DM's anbefalede minimumstakster

Hertil skal lægges feriegodtgørelse på 12,5 procent.

Hvis der er tale om ansættelse på det offentlige område, og arbejdet strækker sig over en længere periode og omfatter mere end 15 timer pr. uge skal ansættelse ske efter DMs overenskomst. Ansættelse efter overenskomsten kan efter aftale med DM også ske med et lavere timetal.

På Kulturministeriets område er der en aftale om timelønnet medhjælperarbejde, f.eks. ved arkæologiske udgravninger, når en opgave i en samlet periode ikke forudses at vare mere end en måned. Aflønningsformen må højst benyttes i sammenlagt 5