Prisfastsættelse

På en del af freelancernes arbejdsmarked er der enten fastsat bestemte takster eller priser, på andre dele af arbejdsmarkedet er der en ret sikker viden om, hvordan niveauet ligger.

Hvis man går ind på et marked, hvor man ikke kender prisniveauet, har man flere muligheder.

Man kan undersøge det ved at kontakte fx Dansk Magisterforening, kolleger og konkurrenter og høre, hvad der plejer at være det normale prisniveau.

Man kan også tage udgangspunkt i, hvad en fastansat magister ville få for at levere en tilsvarende ydelse, hvor man dog blot skal være opmærksom på, at man som ansat har en række fordele, der ikke umiddelbart fremgår af lønnen. Det gælder fx ferie med løn, helligdage, særlige feriefridage, betalt efteruddannelse, løn under sygdom, barns første sygedag, barsel, pension m.v. Samtidig har arbejdsgiveren udgifter til husleje, varme og udstyr, udgifter som freelanceren i mange tilfælde selv afholder.

Hvis du sammenligner med, hvad en fastansat ville få for samme opgave, skal du sætte en pris der er mellem 40 til 50 procent højere.