Pressekort

Kortet kan udstedes til personer, der har journalistik eller lignende arbejde som hovederhverv eller væsentlig beskæftigelse, hvis denne beskæftigelse er relateret til medier og journalistisk research og reportage.

Kortet fungerer som personlig og professionel legitimation og udstedes for 3 år ad gangen. Kortet har samme myndighedsgodkendelse og udformning, som kort der udstedes af fx Dansk Journalistforbund, d.v.s. at det er et pressekort, der af Justitsministeriet er godkendt til at kunne give adgang gennem politiafspærringer. Kortet er gratis for DM-medlemmer.

Til informationsmedarbejdere og kommunikationsmedarbejdere, som ikke beskæftiger sig med journalistisk research og reportage og/eller som ikke har brug for pressekort, der giver adgang gennem politiafspærringer udsteder DM et DM-pressekort.

Kortet fungerer som personlig og professionel legitimation og udstedes for 2 år ad gangen. Kortet har tekst på dansk og engelsk og giver erfaringsmæssigt adgang til fx udstillinger, pressemøder, interviews med politikere og embedsmænd m.m.

Ønsker du at søge om et pressekort, skal du henvende dig til DM, der tilsender et ansøgningsskema. Ved ansøgning om FDP-pressekort skal freelancere og selvstændige vedlægge en kort beskrivelse af deres arbejde samt eksempler på journalistiske produkter, de har medvirket til med angivelse af fx programtitler, artikler, udgivelser m.v. (max 1 side).

Ansøgningen skal vedlægges 1 stk. farve(pas)foto (3,5x4,5).

Ingen af kortene udstedes til passive medlemmer eller til studentermedlemmer.