Pension

Freelancere vil ofte have ansættelsesforhold, der ikke er forbundet med ret til pension, og må derfor selv tage stilling til, om de vil spare op til pensionering.

Hvis man allerede er medlem af MP Pension - pensionskassen for magistre og psykologer, har man mulighed for at fortsætte med (frivillig) indbetaling af pensionsbidrag i de perioder, hvor man ikke er ansat i en stilling med pensionsret.

Nærmere oplysninger herom i MP Pension.

Hvis man ikke er medlem af MP Pension, har man både som freelancer og selvstændig mulighed for at etablere en særlig pensionsordning i MP.

Ved optagelsen indgår man en pensionsaftale, hvori det fastlægges, hvilke pensionsydelser man omfattes af, og hvor meget man skal betale i månedlige bidrag til pensionskassen.

Ved optagelse i MP Pension som selvbetaler kræves helbredsbedømmelse.

MP Pension
Pensionskassen for Magistre og Psykologer
Smakkedalen 8
2820 Gentofte
Telefon: 39 15 01 02
Web: mppension.dk