Oversættelsesarbejde

En beregning af en rimelig timeløn må tage udgangspunkt i et overslag over det antal timer det forventes at opgaven tager.

Påtager man sig oversætteropgaver, uden at der forud er truffet aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig regning.

Hvis man tjener mere end 50.000 kroner om året ved honorararbejde er man momspligtig, hvorfor timelønnen skal tillægges 25 procent.