Medvirken i radio- og tv-udsendelser

Honorar pr. time for såvel medvirken som konsulentvirksomhed i forbindelse med programvirksomhed skal udgøre min. 244,50 kroner pr. time. Der indgås i hvert enkelt tilfælde aftale om timeforbrug for den samlede opgave. Timelønnen kan aftales højere, fx i forbindelse med ekspertbistand.

Ved fremmøde ydes betaling for mindst 2 timer a 244,50 kroner.

Vedr. videreudnyttelse af ophavsrettigheder er det vigtigt ikke at afgive disse uden yderligere honorar. DR kan gives ret til fri genudsendelse inden for de første 14 dage efter første udsendelse og yderligere 3 udsendelser inden for 4 år. Herudover skal betales efter særlig aftale.

Der er ikke længere en aftale mellem AC og DR om honorering for medvirken og konsulentvirksomhed. Den ovenfor nævnte minumumssats er fastsat ensidigt af DR.

Hent overenskomsten for akademikere ansat som programmedarbejdere i DR (pdf)