Konsulentarbejde

Konsulentarbejde dækker over mange forskellige ting. Honoraret bør afpasses efter opgavens art og det engagement man har med arbejdsgiveren.

For udarbejdelse af responsum el. lign, bør der forlanges særskilt honorar.

Bemærk, at konsulentarbejde er en ydelse, der er belagt med moms, hvis man har indtægter uden for ansættelsesforhold ved konsulentarbejde, der overstiger 50.000 kroner pr. år.

Se den vejledende minimumssats