Forsikring for selvstændig erhvervsdrivende

Forsikring under sygdom, barsel og adoption.

Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan tegne en forsikring og dermed sikre sig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode. Det er en betingelse for optagelse i ordningen, at der er indtægt i virksomheden.

Man kan vælge mellem at sikre sig sygedagpenge fra 3. fraværsdag (type 1 - forsikring) eller fra 1. fraværsdag (type 2 - forsikring). Der er mulighed for at tegne forsikring til fuld sats, der svarer til sygedagpengenes højeste beløb (maksimumsydelsen) eller til 2/3 af fuld sats (minimumsydelsen). Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 135.000 kroner eller mere, kan det betale sig at sikre sig på fuld sats.

Forsikringerne giver endvidere ret til minimumsydelsen ved fravær på grund af barsel eller adoption.

Forsikringen dækker ikke for sygeperioder, der er begyndt inden optagelsen.

Personer med langvarig eller kronisk lidelse, der væsentligt forøger sygdomsrisikoen, kan optages i forsikringen mod en præmieforhøjelse på 25 procent.

Hvordan foregår tilmeldingen

Tilmeldingsblanketter kan findes på Statens Administrations hjemmeside

Blanketten sendes til Statens Administration, der efterfølgende vurderer, om betingelserne for at tegne forsikringen er opfyldt.