Forlagsarbejde

Mange magistre arbejder på forlag, enten i faste stillinger, i tidsbegrænsede stillinger eller som freelancere.

Hvis der er tale om faste ansættelser, bør dette ske med udgangspunkt i Funktionærloven på en individuel kontrakt.

Hvis der er tale om freelancearbejde vil den aflønning, man skal forlange afhænge af, om der er tale om udførelse af en enkelt afgrænset opgave eller, om der er tale om en fast tilknytning til forlaget.

Hvis der er tale om en fast tilknytning med regelmæssige, tilbagevendende arbejdsopgaver bør der forlanges en løn pr. time på minimum 280 kroner + feriegodtgørelse, og betingelserne for ansættelsen bør nedfældes i en kontrakt.

Ved enkeltstående opgaver bør aflønningen ligge på et højere niveau, der også relaterer sig til det faglige niveau, der er nødvendigt for løsningen af opgaven.